Menu

Bieżący katalog: Zasady promocji FE

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


02-06-2009

Logo

Poniżej zamieszczone są logotypy Programu Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej obowiązujące w latach 2007-2013 w różnych formatach do pobrania.

Logotypy PO KL do pobrania:

Logptypy PO KL z hasłem programu w formie podpisu:


Flaga UE z podpisem Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny:


Flaga UE z podpisem Unia Europejska