Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

27-02-2015

Zmiany w dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2013

Zmiana w Dokumentacji Konkursowej dotyczy zwiększenia alokacji na konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 z kwoty 36 400 000,00 zł do kwoty 36 860 000,00 zł. W związku z powyższym, na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 36 860 000,00 zł (w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości minimum 3 450 000,00  zł).

więcej
24-10-2014

Zmiany w dokumentacji konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2013 w województwie lubelskim

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie  informuje, że zmianie uległa Dokumentacja Konkursowa Programu Kapitał Ludzki  dla konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2013 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

więcej
10-07-2013

Znamy termin planowanego zamknięcia konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2013 w Opolu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, iż w dniu 18 lipca 2013 r. zawiesza konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.2/2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki. Procedurze oceny podlegać będą wszystkie wnioski złożone do 18 lipca 2013 r., do godziny 12.00

więcej
01-07-2013

Trwa nabór wniosków na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej ze środków EFS i krajowych środków finansowych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Od 27 czerwca 2013 r. do 6 września 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przyjmuje wnioski o dofinansowanie na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
20-06-2013

Znamy termin naboru wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Kapitał Ludzki

W terminie od 20 czerwca 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki dla  konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2013.

więcej
06-06-2013

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Kapitał Ludzki

Od  3 czerwca 2013 r. do 8 lipca 2013 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przyjmuje wnioski
o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,  Programu Kapitał Ludzki.

więcej
15-05-2013

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.3 Programu Kapitał Ludzki w województwie pomorskim

W terminie od 14 maja 2013 r. do 12 lipca 2013 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej i projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
29-04-2013

Trwa nabór wniosków Poddziałania 8.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie łódzkim

W terminie od 29 kwietnia do 10 czerwca 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
08-04-2013

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych, Programu Kapitał Ludzki województwie kujawsko-pomorskim

W terminie od 5 kwietnia 2013 r. do wyczerpania określonego limitu środków lub zawieszenia konkursu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim. Konkurs zostanie przeprowadzony według procedury przyspieszonego wyboru projektów.

więcej
24-08-2012

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim

Od 24 sierpnia 2012 r. do wyczerpania określonego limitu środków lub zawieszenia konkursu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim. Konkurs zostanie przeprowadzony według procedury przyspieszonego wyboru projektów.

więcej
04-07-2012

Zmiany w Dokumentacji Konkursowej w ramach Priorytetów VIII i IX Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

3 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził kilka zmian w dokumentacjach konkursowych trwających konkursów w ramach Prioryteu VIII regionalne kadry gospodarki oraz Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
21-07-2011

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe, Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim

W terminie od 6 lipca do 4 sierpnia 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe, Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska