Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...94idź do:  
27-02-2015

Zmiany w dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2013

Zmiana w Dokumentacji Konkursowej dotyczy zwiększenia alokacji na konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 z kwoty 36 400 000,00 zł do kwoty 36 860 000,00 zł. W związku z powyższym, na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 36 860 000,00 zł (w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości minimum 3 450 000,00  zł).

więcej
19-11-2014

Znamy termin dodatkowego naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

Od 25 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego prowadzi III. dodatkowy  nabór wniosków o dofinansowanie projektu systemowego  "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
24-10-2014

Zmiany w dokumentacji konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2013 w województwie lubelskim

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie  informuje, że zmianie uległa Dokumentacja Konkursowa Programu Kapitał Ludzki  dla konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2013 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

więcej
24-06-2014

Rozpoczęto nabór wniosków w konkursie nr 1/POKL/4.1.1/2014 w ramach Działania 4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

17 czerwca 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1, Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
03-06-2014

Zmiany w dokumentacjach konkursowych Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego informuje, że zmianie uległy dokumentacje dla konkursów nr: 1/POKL8.1.1/2013; 2/POKL/9.1.2/2013; Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wersjami dokumentów.

więcej
15-05-2014

Trwa nabór wniosków w ramach Podziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe w województwie łódzkim

Od 2 maja do 30 maja 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
12-05-2014

Znamy termin zamknięcia konkursu otwartego nr 7/POKL/9.1.1/2013 w województwie warmińsko-mazurskim

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż z dniem 20 maja 2014 r. zamyka konkurs otwaty nr 7/POKL/9.1.1/2013 w ramach ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
09-04-2014

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w trybie systemowym projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

W terminie od 7 kwietnia do 29 kwietnia 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach projektu systemowego "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
08-04-2014

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim

Od 24 marca 2014 r. do 23 kwietnia 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 do konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.2/A2/1/14  Programu Kapitał Ludzki.

więcej
02-04-2014

Znamy termin zawieszenia konkursu otwartego dla Działania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dniem 9 kwietnia 2014 r. zawiesi konkurs otwarty nr 7/POKL/9.1.1/2013 w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
01-04-2014

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie lubuskim

W terminie od 1 kwietnia do 2 maja 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
31-03-2014

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim

W terminie od 31 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2013 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe, Programu Kapitał Ludzki (POKL).

więcej
27-03-2014

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie opolskim

W terminie od 27 marca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Kapitał Ludzki w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/6.1.1/2014.

więcej
27-03-2014

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim

Od 27 marca 2014 r. do 23 maj 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/7.2.1/2014.

więcej
13-03-2014

Trwa nabór wniosków do Poddziałania 8.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim

W terminie od 25 lutego 2014 r. do 26 marca 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursowym wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
strona:12345...94idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska