Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:123...3idź do:  
05-07-2016
24-04-2014

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Od 1 do 11 maja 2014 r. w całym kraju odbędą się setki imprez prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim.
więcej
17-07-2013

Zmiana zasad realizacji Pomocy technicznej PO KL

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki dokonała aktualizacji Zasad realizacji Pomocy technicznej PO KL. Wprowadzone zmiany są między innymi wynikiem rekomendacji sformułowanych w wyniku badania ewaluacyjnego Ocena systemu zarządzania i wdrażania Priorytetu X Pomoc techniczna PO KL, które zostały przyjęte do wdrożenia podczas XXVI posiedzenia Komitetu Monitorującego PO KL 20 czerwca 2013 r.

więcej
10-07-2013

Znamy termin planowanego zamknięcia konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2013 w Opolu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, iż w dniu 18 lipca 2013 r. zawiesza konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.2/2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki. Procedurze oceny podlegać będą wszystkie wnioski złożone do 18 lipca 2013 r., do godziny 12.00

więcej
21-05-2013

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.2 Programu Kapitał Ludzki

Od  20 maja 2013 r. do 24 czerwca 2013 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
24-04-2013
Ruszyły unijne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Ruszyły unijne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. uruchomiło fundusz w ramach dofinansowanego z Programu Kapitał Ludzki projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Na pomoc finansową dla podmiotów ekonomii społecznej przeznaczono 30 mln zł. Fundusz cieszy się dużym zainteresowaniem, w szczególności ze strony spółdzielni socjalnych. W marcu br. wypłacono pierwszą pożyczkę Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

więcej
21-03-2013

Zmiany demograficzne – raport MRR i OECD

Podsumowanie wspólnego projektu MRR i OECD dotyczącego lokalnych scenariuszy zmian demograficznych i roli Europejskiego Funduszu Społecznego było celem konferencji odbywającej się w Łodzi 21-22 marca 2013 r. Udział w spotkaniu wziął wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

więcej
16-01-2013
Przewodnictwo Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Audyt i kontrola w Europejskim Funduszu Społecznym

Przewodnictwo Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Audyt i kontrola w Europejskim Funduszu Społecznym

Zagadnienia dotyczące prowadzenia audytów i kontroli oraz zamykania Programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego to tematy kolejnego spotkania zorganizowanego w ramach przewodnictwa Polski w Grupie Wyszehradzkiej (V4).

więcej
14-01-2013
wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski

Szkolenia – ale jakie?

- Do chwili obecnej ze wsparcia Programu Kapitał Ludzki w postaci szkoleń skorzystało ponad 800 tys. pracowników oraz ok. 650 tys. osób bezrobotnych - poinformował wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski podczas konferencji „Szkolenia - ale jakie? W kierunku zapewniania jakości usług szkoleniowych”, odbywającej się 14 stycznia 2013 r. w Krakowie. Dyskusja poświęcona  była planowanym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 zmianom w systemie wsparcia szkoleniowego.

więcej
26-11-2012

Głosowanie on-line na najlepszą pracę w VI edycji konkursu „Ludzka twarz EFS”

Uprzejmie informujemy, że 22 listopada 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które jest organizatorem konkursu dla dziennikarzy "Ludzka twarz EFS" uruchomiło głosowanie on-line na najlepszą pracę zgłoszoną do VI edycji konkursu.

więcej
02-04-2012

Rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie projektów do konkursu otwartego w ramach Podziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim

W terminie od 30.03.2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje, w trybie konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/12, wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Podziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim.

więcej
02-12-2011

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim

W terminie od 18 listopada 2011 r. do 16 grudnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym do konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/E.1.1/11 w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim.

więcej
28-11-2011

Znamy termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

Od 1 do 30 grudnia 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego prowadzi nabór wniosków do konkursu zamkniętego nr 6/POKL/8.1.3/PWP/2011 o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku, w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim.

więcej
21-11-2011

Znamy termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

W terminie od 01.12.2011 r. do 30.12.2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie  projektów z komponentem ponadnarodowym do konkursu zamkniętego nr 8/POKL/9.2/PWP/2011, w ramach  Działania 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim.

więcej
15-11-2011

Konferencja „Dla rozwoju i zdrowia… Europejski Fundusz Społeczny” poświęcona realizacji Priorytetu II Programu Kapitał Ludzki

Konferencja odbędzie się 22 listopada 2011 r. w Warszawie. Celem konferencji będzie podsumowanie dotychczas realizowanych projektów oraz prezentacja planów na rok przyszły.  Na konferencji przedstawione będą również założenia do Planu działania na rok 2012 oraz zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki.

więcej
strona:123...3idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska