Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Wyniki wyszukiwania 
Przejdź do wyszukiwania
Wyniki 1-10 z około 512. Wyszukiwanie zajęło 3,23 s.

Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych w latach 2007-2013

… zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych w Polsce w latach 2007-2013. Dokument ten zawi … zadań w ramach perspektywy 2004-2006 oraz dla obsługi nowych zadań, wynikających z realizacji najwi … postulowanego w Planie działań…  jednolitego systemu wynagrodzeń, który objąłby pracowników adminis …

więcej

Kategoria: Pozostałe

Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów PO Kapitał Ludzki

… Kapitał Ludzki. W latach 2004 – 2006 system wdrażania funduszy strukturalnych nakładał na państwa c … Kapitał Ludzki. W latach 2004 – 2006 system wdrażania funduszy strukturalnych nakładał na państwa c … zawartych w nim informacji, stanowi kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów Programu na t …

więcej

Kategoria: Wiadomości

Co się zmieniło w nowym okresie programowania 2007-2013

Witamy na stronach poświęconych Programowi Kapitał Ludzki. Znajdą tutaj Państwo informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki unijne.

więcej

ico-pdf Badanie Ocena systemu PO KL-calosc-ebook

… Wąskie gardła w procedurze poświadczania wydatków 3.1.3. Wykorzystanie modelu wdrażania rekomendacj … Główne skróty użyte w tekście CAWI (ang. Computer Assisted Web Interviewing), wywiad lub badanie ank … zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), w zakresie określonym na pods …

Pobierz plik (3 MB)

ico-pdf raport Pomoc Techniczna 05.2013

… zarządzania i wdrażania Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2 … zarządzania i wdrażania Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2 … zarządzania i wdrażania Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2 …

Pobierz plik (2 MB)

Ogłoszenie w sprawie naboru członków Komitetu Monitorującego PO KL reprezentujących organizacje pozarządowe

Serwisy Funduszy Europejskich … mogą być zgłaszani w terminie do 28 maja 2007 r. Organizacje pozarządowe zgłaszają dwóch kandydatów … systemu edukacji w Polsce, aktywne uczestnictwo w pracach KM PO KL polegające min. na reprezen …

więcej

Kategoria: Wiadomości

Organizacje pozarządowe o Programie Kapitał Ludzki 2007-2013

Serwisy Funduszy Europejskich … Kapitał Ludzki. W latach 2007-2013 całość środków z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie wdra … oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielni …

więcej

Kategoria: Wiadomości

ico-pdf Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania.

… Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: UDA-POKL.08.01.02-14-046/08- … wyniki preferencji w zakresie określenia wzorca miejsc pracy wysokiej jakości 15 1.5. Konstrukcja w … instytucjonalnych w zakresie wspierania gospodarki i rynku pracy 105 6.4.4. Wybrane przykłady progr …

Pobierz plik (10 MB)

ico-pdf Analiza programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009

… 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004–2009 Pod redakcja Bogusławy Urbaniak i Justyny … i mężczyźni w wieku 50+/45+ na rynku pracy w Polsce.Prawne ramy ich wsparciaUwagi wstępne ......... … na lata 2004–2006 w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+/45+ w PolsceWprowadzenie ............... …

Pobierz plik (7 MB)

ico-pdf Raport_roczny_Obserwatorum_nr42008

Opracowano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Auto … ta ukazuje się w jubileuszowym, dziesiątym roku istnienia samorządów województw. Skutecznie rozpocz … projektów w okresie 2004 -2007 .................................................................... …

Pobierz plik (12 MB)

strona:  1  2  3  4  5  6  ...  52  >  idź do: 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska