Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-11-2008

Komponent regionalny Programu Kapitał Ludzki

Komponent regionalny POKL to Priorytety VI-IX Programu. Projekty realizowane w ramach tych priorytetów mogą być realizowane tylko w ramach tego województwa, w którym został zorganizowany konkurs. Konkursy w ramach komponentu regionalnego organizowane są w 16 województwach przez regionalne Instytucje (zazwyczaj Wojewódzkie Urzędy Pracy lub Urzędy Marszałkowskie).

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska