Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


14-05-2012

Znamy termin naboru wniosków do Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim

Kategoria: Wiadomości , Nabór wniosków | Dotyczy: Kapitał Ludzki

W terminie od 18 maja do 18 czerwca 2012 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.

 

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

od 18 maja do 18 czerwca 2012 r.

Miejsce składania wniosków:

poniedziałek - piątek w godz. 9.00-14.30

na adres:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Punkt Informacyjny – I piętro, pokój nr 100
Kancelaria DWUP 7.30 – 15.30

Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:

W ramach konkursu nr II/6.2/A/12 dla Działania 6.2 o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), z zachowaniem pkt. 5.1.2 Dokumentacji konkursowej (z zastrzeżeniem pkt. 6.2.2).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie w konkursie II/6.2/A/12 obejmuje następujący typ operacji:

  • wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące:
    • przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł. na osobę,
    • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.
Inne ważne informacje
Dokumentacja konkursowa:

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław

  oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Strona otwiera się w nowym oknie

 w zakładce "Konkursy 2012"

Ważne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 71 397 41 10, 71 397 41 11
oraz 0 800 300 376,
0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl  

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska