Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-06-2012

Trwa nabór wniosków do Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie podlaskim

Kategoria: Wiadomości , Nabór wniosków | Dotyczy: Kapitał Ludzki

W terminie od 18 czerwca 2012 r. do zamknięcia konkursu Urząd Marszałkowski w Białymstoku przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie podlaskim (konkurs otwarty nr 1/POKL/6.2/12).

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
Programu Kapitał Ludzki w województwie podlaskim.

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

od 18 czerwca 2012 r. do dnia zawieszenia/zamknięcia konkursu

Miejsce składania wniosków:

od poniedziałku do piątku
poniedziałek w godz. 8.00-16.00
wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30
w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
(Kancelaria, pokój nr 019 na parterze)

Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w  rt. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie będą mogły uzyskać następujące typy projektów:

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące:

  1. przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę;
  2. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.
Finanse
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

7 500 000,00 zł

Procent dofinansowania projektów:

Poziom dofinansowania projektów wynosi 100 proc.* wydatków kwalifikowalnych.

*Podmioty ubiegające się o dofinansowanie nie są zobligowane do wniesienia wkładu własnego.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

nie dotyczy

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku i umowy o dofinansowanie:

Dokumentacja konkursowa jest dostępna
w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
Referat Wdrażania Działań PO KL Wspierających Promocję Przedsiębiorczości, Samozatrudnienie oraz Inicjatywy Oddolne,
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
oraz na stronie internetowej Programu Kapitał Ludzki Województwa Podlaskiego Strona otwiera się w nowym oknie

Inne ważne informacje
Ważne informacje:

Punkt Informacji, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
tel.: (85) 66 54 233,(85) 66 54 228, pok. 020 (parter)
e-mail: beata.plechimowicz@wrotapodlasia.pl; malgorzata.trawinska@wrotapodlasia.pl

Referat Wdrażania Działań PO KL Wspierających Promocję Przedsiębiorczości, Samozatrudnienie oraz Inicjatywy Oddolne
ul. Poleska 89 Białystok
tel. (85) 66 54 286/246
e-mail: agata.debowska@wrotapodlasia.pl; malgorzata.gasior@wrotapodlasia.pl;
pawel.hryniewicki@wrotapodlasia.pl 

Linki:

Strona internetowa Programu Kapitał Ludzki Województwa Podlaskiego Strona otwiera się w nowym oknie 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska