Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


10-06-2014

Konferencja „Współdecydowanie. Moda czy nowoczesna samorządność?”

Fundacja Fundusz Współpracy wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz partnerami projektu „Decydujmy razem” serdecznie zapraszają do udziału w konferencji pt. „Współdecydowanie. Moda czy nowoczesna samorządność?”

Spotkanie, nad którym patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, będzie okazją do podsumowania blisko 5 lat wdrażania partycypacji publicznej oraz testowania różnych metod angażowania mieszkańców do współpracy, dialogu i wspólnego podejmowania decyzji.

Współdecydowanie, partycypacja publiczna, prawdziwy rozwój demokracji to jest proces permanentny, więc my dzisiaj nie kończymy tej pracy. Będziemy pracować w sposób ciągły, aby kolejnych obywateli włączać do podejmowania decyzji – zauważa Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Pierwszy dzień konferencji (24.06) przeznaczony jest wyłącznie dla uczestników projektu „Decydujmy razem”. Udział w spotkaniu wezmą przedstawiciele 108 samorządów realizujących projekt na swoim terenie, m.in. wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz animatorzy partycypacji publicznej. Wspólnie z partnerami projektu dokonają podsumowania 5 lat wdrażania działań.

Drugi dzień konferencji (25.06) jest otwarty dla wszystkich, dla których partycypacja ma znaczenie. Podczas zaplanowanych paneli podzielimy się z gośćmi naszym doświadczeniem. Zaproszeni teoretycy i praktycy szukać będą wspólnie odpowiedzi na pytania: Czy partycypacja publiczna zadomowiła się w polskich samorządach? Czego dowiedzieliśmy się o niej dzięki projektowi „Decydujmy razem”? Jak widzimy przyszłość partycypacji w naszym kraju?

Uzupełnieniem debat i dyskusji będzie możliwość zwiedzania stoisk prezentujących doświadczenia uczestników projektu – samorządów, a także produkty wypracowane w trakcie realizacji działań projektowych, m.in. licznik partycypacji publicznej, bazę dobrych praktyk, kanon lokalnych konsultacji społecznych, multistoisko z grą Partytura, publikacje itp.

„Decydujmy razem” to projekt, którego celem jest upowszechnienie idei i modelu partycypacji w społecznościach lokalnych, dostarczenie społecznościom i władzom lokalnym narzędzi monitorowania i oceny stanu partycypacji, opracowanie i przygotowanie wdrożenia ogólnopolskiego systemu jej wspierania, a w rezultacie włączenia do prawnego systemu wykonywania zadań samorządów i administracji lokalnej.

W ramach projektu m.in.

  • zaangażowano bezpośrednio 108 gmin i powiatów, na terenie których testowane dwie metody wdrażania partycypacji publicznej,
  • blisko 10.000 mieszkańców wzięło udział w warsztatach i seminariach, podczas których wypracowano programy i strategie lokalne.
  • podczas 47 warsztatów, 13 wizyt studyjnych krajowych oraz 3 zagranicznych przygotowano do wdrażania partycypacji 600 osób z blisko 300 samorządów,
  • przeprowadzono pierwsze w Polsce badania stanu partycypacji publicznej,
  • zdiagnozowano i opisano 60 dobrych praktyk,
  • wydano 50 publikacji w łącznym nakładzie ponad 120.000 egzemplarzy.
  • powstał Kanon lokalnych konsultacji społecznych pozytywnie zaopiniowany przez związki samorządowe i Kancelarię Prezydenta RP.

Do udziału w Konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli administracji (samorządowej, rządowej), jak i organizacji pozarządowych, a także osoby z innych pozycji wspierające partycypację obywatelską – miejskich aktywistów, dziennikarzy zainteresowanych tą tematyką, akademików czy przedstawicieli firm, którzy np. przy okazji realizowanych przez siebie inwestycji prowadzą konsultacje z lokalną społecznością. Zapraszamy osoby zarówno z miast, jak i mniejszych ośrodków i gmin wiejskich lub wiejsko-miejskich.

Kontakt:
Daniel Prędkopowicz
Fundacja Fundusz Współpracy
tel. 22 450 98 72
dpredkopowicz@cofund.org.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Pobierz plik:

Zaproszenie wraz z programem konferencji Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (781 KB)

Formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.decydujmyrazem.pl/konferencja2014 Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska