Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

17-11-2014

Konferencja podsumowująca wdrażanie Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim

Początek: 20-11-2014 Koniec: 20-11-2014

20 listopada 2014 roku o godz. 10.00 w Hotelu Radisson Blu Sobieski przy Pl. Artura Zawiszy 1 w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie mazowieckim.

Konferencja będzie podsumowaniem dotychczasowych działań dotyczących wdrażania komponentu regionalnego Programu Kapitał Ludzki (POKL) na Mazowszu i adresowana jest do wszystkich beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów środków unijnych, a także do instytucji centralnych i samorządowych.

W programie przewidziano prezentacje dobrych praktyk, które powstały dzięki wsparciu z Europejskie Funduszu Społecznego (EFS). Uczestnikom konferencji przedstawione zostaną doświadczenia beneficjentów projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013. Ponadto uroczystość zostanie wzbogacona o informacje nt. Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, jak i Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja jest możliwa poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: http://www.konferencjapokl.info-baza.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Pobierz plik:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska