Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

26-02-2014

Warsztaty z rozliczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki (komponent regionalny)

Początek: 17-03-2014 Koniec: 31-03-2014

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do udziału w warsztatach z rozliczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki (komponent regionalny). 

Celem spotkań jest zapoznanie uczestników z zasadami realizacji projektów określonymi w umowie o dofinansowanie oraz podstawowymi regułami wypełniania wniosków o płatność. 

Uzupełnieniem każdego z warsztatów będzie wystąpienie na temat założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Zaplanowaliśmy pięć terminów, w których będą odbywały się spotkania. Ich tematyka będzie zbliżona, choć podczas kolejnych warsztatów szczególna uwaga zostanie zwrócona na różne zagadnienia związane z realizacją projektów w Programie Kapitał Ludzki (POKL).

Warsztaty poprowadzi przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Prezentacja na temat Funduszy na lata 2014-2020 zostanie przygotowana przez przedstawiciela Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Na koniec każdego ze spotkań będzie możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z prelegentami i konsultantami Centralnego Punktu Informacyjnego. 


Harmonogram zaplanowanych warsztatów:
 1. Wniosek beneficjenta o płatność w POKL
  – warsztaty odbędą się w dwóch terminach (do wyboru): 17 oraz 18 marca;

 2. Analiza umowy o dofinansowanie w POKL, kontrola projektu i jego promocja
  – warsztaty odbędą się w dwóch terminach (do wyboru): 24 oraz 25 marca;

 3. Analiza umowy o dofinansowanie w POKL, ochrona danych osobowych i formularz PEFS
  – warsztat odbędzie się 31 marca.


Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wybranym spotkaniu bądź w kilku warsztatach.

Wszystkie spotkania będą odbywać się w godzinach 13.15-16.00 w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie. UWAGA! W celu ułatwienia aktywnego uczestnictwa w zajęciach prosimy o przyniesienie laptopów.


Udział w spotkaniach jest bezpłatny.


Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: spotkania@cpe.gov.pl. Będziemy wdzięczni za podanie w e-mailu następujących informacji:
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • wskazanie, w którym warsztacie chcecie Państwo wziąć udział - jaki termin Państwu odpowiada (17 czy 18 marca w przypadku warsztatów o wnioskach o płatność; 24 czy 25 marca w przypadku warsztatów o umowie o dofinansowanie, kontroli i promocji). 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych podanych przez zgłaszających się jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A. Dane będą przetwarzane w celu organizacji spotkania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decyduje kolejność zgłoszeń. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (22) 378 31 77. Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Oferujemy:
 • pomoc w znalezieniu źródeł dofinansowania Państwa pomysłów,
 • informacje nt. zasad rozliczania projektów,
 • wstępne informacje na temat partnerstwa publiczno-prywatnego.
Więcej informacji o naszej działalności – na stronie Centrum Projektów Europejskich Strona otwiera się w nowym oknie  Warszawa, Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. Żurawia 3/5, 
 • 17 lub 18 marca 2014, godz. 13.15-16.00,
 • 24 lub 25 marca 2014, godz. 13.15-16.00,
 • 31 marca 2014, godz. 13.15-16.00.
 
 
 
 
 
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska