Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

07-11-2013

Warsztaty z rozliczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

Początek: 19-11-2013 Koniec: 20-11-2013

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w warsztatach z rozliczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami wypełniania wniosków o płatność.    

Warsztaty poprowadzi konsultant Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Na spotkaniu omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z:

  • zasadami rozliczania i obowiązkami sprawozdawczymi wynikającymi z dokumentów programowych;
  • strukturą generatora wniosku o płatność;
  • opisem dokumentów księgowych;
  • zamykaniem projektu i obowiązkiem przechowywania dokumentacji.
Podczas spotkania przekazane zostaną także wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o płatność. Na koniec zajęć będzie możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z konsultantami Centralnego Punktu Informacyjnego. Ponadto, każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniu.

UWAGA!
 W celu ułatwienia aktywnego uczestnictwa w zajęciach prosimy o przyniesienie laptopów. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Osoby, które chciałyby wziąć udział w jednym ze spotkań prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: spotkania@cpe.gov.pl. Będziemy wdzięczni za podanie w e-mailu następujących informacji:
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • wybrany przez Państwa termin udziału w warsztatach (19 lub 20 listopada)
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (22) 378 31 77. 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych podanych przez zgłaszających się jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A. Dane będą przetwarzane w celu organizacji spotkania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu.

Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Oferujemy:
  • pomoc w znalezieniu źródeł dofinansowania Państwa pomysłów,
  • informacje nt. zasad rozliczania projektów,
  • wstępne informacje na temat partnerstwa publiczno-prywatnego.
Więcej informacji o naszej działalności – na stronie Centrum Projektów Europejskich Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 


Warszawa, Centralny Punkt Informacyjny, ul. Żurawia 3/5, 19 listopada (I grupa) oraz 20 listopada (II grupa), godz. 10.00-14.00.
 
 
 
 
 
 
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska