Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

26-02-2014

Warsztaty z realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki

Początek: 13-03-2014 Koniec: 19-02-2014

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do udziału w warsztatach z realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1. Programu Kapitał Ludzki. 

Celem spotkań skierowanych do beneficjentów systemowych Poddziałania 9.1.1 jest zapoznanie uczestników z zasadami realizacji projektów określonymi w umowie o dofinansowanie oraz podstawowymi regułami wypełniania wniosków o płatność. 

Uzupełnieniem każdego z warsztatów będzie wystąpienie na temat założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty poprowadzi przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Prezentacja na temat Funduszy na lata 2014-2020 zostanie przygotowana przez przedstawiciela Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Na koniec każdego ze spotkań będzie możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z prelegentami i konsultantami Centralnego Punktu Informacyjnego. 
UWAGA! W celu ułatwienia aktywnego uczestnictwa w zajęciach prosimy o przyniesienie laptopów.


Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 


Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: spotkania@cpe.gov.pl. Będziemy wdzięczni za podanie w e-mailu następujących informacji:
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • wskazanie terminu - w którym warsztacie chcecie Państwo wziąć udział (13 lub 19 marca).
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych podanych przez zgłaszających się jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A. Dane będą przetwarzane w celu organizacji spotkania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
o udziale w spotkaniach decyduje kolejność zgłoszeń. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (22) 378 31 77Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Oferujemy:
  • pomoc w znalezieniu źródeł dofinansowania Państwa pomysłów,
  • informacje nt. zasad rozliczania projektów,
  • wstępne informacje na temat partnerstwa publiczno-prywatnego.
Więcej informacji o naszej działalności – na stronie Centrum Projektów Europejskich Strona otwiera się w nowym oknie   Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Warszawa, ul. Żurawia 3/5, 
13 marca 2014 r. i 19 marca 2014 r., godz. 10.00-13.00
 
 
 

 
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska