Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

28-03-2014

Spotkanie informacyjne na temat możliwości organizacji szkoleń dla przedsiębiorców

Początek: 04-04-2014 Koniec: 04-04-2014

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Możliwość pozyskania środków w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL oraz wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020”.

W spotkaniu mogą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich podmiotów, które stanowią potencjalnych projektodawców w ramach Programu Kapitał Ludzki, przede wszystkim zaś mikro, mali i średni przedsiębiorcy z terenu województwa opolskiego.

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania znajdują się na stronie opole.roefs.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

UWAGA Z przyczyn technicznych spotkanie odbędzie się w poźniejszym terminie, który zostanie podany w najbliższym czasie.


Opole, siedziba Regionalnego Ośrodka EFS, ul. 1-go Maja 13/2, 4 kwietnia 2014 r., godz. 10.00

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska