Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Najbliższe szkolenia


Nie znaleziono żadnych dokumentów.
Przejdź na inną zakładkę albo wybierz inne kryterium wyszukiwania.
RSS

Wyszukaj szkolenie lub konferencję

Szukasz szkoleń dla siebie? Potrzebujesz informacji o aktualnych konferencjach? Ta strona zawiera informacje, których potrzebujesz.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

10-12-2014
Opolska konferencja monitorowania i ewaluacji polityk publicznych

Opolska konferencja monitorowania i ewaluacji polityk publicznych

10-11 grudnia 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego organizuje konferencję dotyczącą monitorowania i ewaluacji polityk publicznych i wykorzystania zdobytych w tej dziedzinie doświadczeń.

więcej
06-11-2014
sala konferencyjna

Warsztaty w Gdańsku dotyczące niskoemisyjnych miejsc pracy

6 listopada 2014 r. w Gdańsku odbyło się seminarium w ramach międzynarodowego projektu badawczego realizowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Samorządem Województwa Pomorskiego, pn. "Lokalny rynek pracy w kontekście umiejętności niezbędnych dla niskoemisyjnych miejsc pracy".

więcej
06-10-2014
Konferencja: 10 lat EFS w Polsce

10 lat Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Perspektywy na przyszłość

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) od 10 lat wspiera w naszym kraju rozwój zasobów ludzkich, zatrudnienie, integrację społeczną. Na programy dofinansowane z EFS przeznaczono prawie 14 mld euro (blisko 59 mld zł) i zrealizowano ponad 56 tys. projektów. Z pomocy skorzystało ponad 9 mln osób, czyli jedna czwarta wszystkich mieszkańców Polski. Dekadę realizacji projektów podsumowano podczas konferencji w Centrum Nauki Kopernik z udziałem wiceministra infrastruktury i rozwoju Pawła Orłowskiego.

więcej
14-01-2014
wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski

Zmiany demograficzne wyzwaniem dla polityki spójności

Problematyka starzenia się społeczeństwa oraz możliwości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, w celu łagodzenia skutków zachodzących przemian demograficznych była głównym tematem seminarium Pożądane kierunki interwencji polityk publicznych w kontekście przemian demograficznych w Polsce". Spotkanie, które odbyło się 14 stycznia 2014 r. w Warszawie, otworzył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

więcej
Temat szkolenia: Informacja i promocja
Kategoria: Wiadomości, Szkolenia/Konferencje
Dotyczy: Fundusze Europejskie na lata 2014-2020, Kapitał Ludzki
27-11-2013
logo Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Konferencja "Projekty hybrydowe w Polsce 2014-2020 - szansą na rozwój PPP. Doświadczenia z lat 2007-2013 i perspektywy na lata 2014-2020"

27 listopada 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje międzynarodową konferencję "Projekty hybrydowe w Polsce 2014-2020 - szansą na rozwój PPP. Doświadczenia z lat 2007-2013 i perspektywy na lata 2014-2020", przeznaczoną dla podmiotów publicznych, w tym członków Platformy PPP. 

Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa (parter), godz. 11.00-16.00

więcej
31-10-2013

Lepsza jakość wsparcia z EFS dla rynku pracy i edukacji

W latach 2014-2020 znacznie zmieni się sposób inwestowania funduszy unijnych w kapitał ludzki. System finansowania szkoleń będzie w większym stopniu oparty na potrzebach odbiorców wsparcia. Pojawią się również nowe rozwiązania, jak np. Rejestr Usług Rozwojowych. O tym jak środki z Europejskiego Funduszu Społecznego są i będą w przyszłej perspektywie inwestowane w zatrudnienie i rozwój gospodarczy mówił wiceminister Paweł Orłowski na konferencji w Słupsku poświęconej mobilności pracowniczej.

więcej
Temat szkolenia: Informacja i promocja
Kategoria: Wiadomości
Dotyczy: Fundusze Europejskie na lata 2014-2020, Kapitał Ludzki
15-10-2013

Trwają konsultacje projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

15 października 2013 r. w Białymstoku odbyła się kolejna konferencja w ramach cyklu spotkań konsultacyjnych projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

więcej
Temat szkolenia: Informacja i promocja
Kategoria: Wiadomości, Szkolenia/Konferencje
Dotyczy: Fundusze Europejskie na lata 2014-2020
14-01-2013

Konferencja "Szkolenia - ale jakie? W kierunku zapewniania jakości usług szkoleniowych"

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na konferencję "Szkolenia - ale jakie? W kierunku zapewniania jakości usług szkoleniowych", która odbędzie się 14 stycznia 2013 r. w Krakowie. Celem konferencji jest zaprezentowanie wstępnych założeń systemu zapewniania jakości usług szkoleniowych, który zostanie opracowany przez MRR we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Proponowane rozwiązania pozwolą na zapewnienie jednolitych standardów świadczenia usług szkoleniowych w nowym okresie programowania 2014-2020, a także na wypracowanie aktywnej polityki w zakresie szkoleń, spójnej z kierunkami zmian zachodzącymi na rynku pracy.

Kraków, hotel Radisson Blu, ul. Straszewskiego 17, godz. 10.00-16.30

więcej
Temat szkolenia: Informacja i promocja
Kategoria: Wiadomości, Szkolenia/Konferencje
Dotyczy: Fundusze Europejskie na lata 2014-2020, Kapitał Ludzki
Sala

Kolejne spotkanie konsultacyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

7 października 2013 r. w Gdańsku odbyła się trzecia konferencja w ramach cyklu spotkań konsultacyjnych projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uwagi do projektu programu można zgłaszać także w formie elektronicznej w terminie do 25 października 2013 r. za pomocą formularza uwag.

więcej
Temat szkolenia: Informacja i promocja
Kategoria: Wiadomości, Szkolenia/Konferencje
Dotyczy: Fundusze Europejskie na lata 2014-2020, Kapitał Ludzki

Konferencja „Koordynacja działań z zakresu mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w Europie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020: efekty prac Ponadnarodowej Sieci ds. Mobilności.”

10 lutego 2015 r. w Marsylii, we Francji, odbędzie się konferencja, organizowana przez Ponadnarodową Sieć ds. Mobilności, dotycząca działań z zakresu mobilności ponadnarodowej finansowanych z EFS na rzecz młodych osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska