Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

09-10-2014

Konferencja „Dla rozwoju i zdrowia… Europejski Fundusz Społeczny” – realizacja Priorytetu II Programu Kapitał Ludzki

Początek: 29-10-2014 Koniec: 29-10-2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na ogólnopolską konferencję podsumowującą stan wdrażania Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, która odbędzie się 29 października 2014 r. w Warszawie.

Konferencja jest okazją do debaty nad stanem rynku pracy w Polsce, w oparciu o wyniki projektów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaprezentowane zostaną również projekt innowacyjny „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” oraz efekty konkursów ogłaszanych przez PARP, skierowanych do menadżerów i działów HR.

Celem konferencji jest także przedstawienie efektów projektów systemowych nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Beneficjenci systemowi – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia – zaprezentują efekty projektów realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL.

Konferencja odbędzie się 29 października 2014 r. (środa) w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, w sali im. Andrzeja Bączkowskiego.

Konferencja jest adresowana zarówno do beneficjentów poszczególnych Działań w ramach Priorytetu II PO KL, jak i do wszystkich osób zainteresowanych wynikami i dobrymi praktykami dotychczas wdrażanych inicjatyw.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracji dostępnego na stronie www.kapitalludzki.gov.pl/konferencja-priorytet-drugi do 27 października 2014 r.

UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Każda z osób, po dokonaniu rejestracji, otrzyma indywidualnie na podany adres e-mail informację potwierdzającą uczestnictwo w konferencji.

Pobierz plik:
Zaproszenie na konferencję Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (224 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska