Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-02-2014

Generator Wniosków Płatniczych

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Generator Wniosków Płatniczych (GWP) to narzędzie służące do przygotowywania wniosków o płatność przez beneficjentów przy rozliczaniu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Generator umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o płatność, jak również jest wsparciem dla beneficjentów w prawidłowym przygotowaniu i późniejszej walidacji poprawności wniosku o płatność.

 

Jak korzystać z Generatora Wniosków Płatniczych?

 

Wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją:

1.      Sporządź wniosek o płatność (w trakcie wypełniania wniosku pojawiać się będzie pomoc kontekstowa w postaci dymków)

2.       Dokonaj walidacji przyciskiem „Sprawdź”

3.       Zapisz dane do pliku XML

4.       Wydrukuj wniosek o płatność za pomocą przycisku „Drukuj”

5.       Porównaj sumę kontrolną wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną

6.      Wersję elektroniczną w pliku XML razem z wersją papierową dostarcz do instytucji, która zgodnie z umową o dofinansowanie projektu rozlicza Twój projekt


 

Poruszanie się po aplikacji

 

Generator Wniosków Płatniczych podzielony jest na części takie jak: Projekt, Beneficjent, Finanse, Harmonogram, Informacje, Załączniki, Suma kontrolna, Instytucje Pośredniczące. Poruszanie się po poszczególnych częściach Generatora odbywa się z wykorzystaniem bocznego menu. Wypełnianie wniosku powinno następować zgodnie z kolejnością wskazaną w nawigacji. Aplikacja umożliwia powrót do poszczególnych części wniosku poprzez przełączanie się pomiędzy jego częściami.

 

Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w wolnej chwili. Aby nie stracić już wprowadzonych danych, należy wniosek zapisać jako plik XML na dysku lokalnym i wczytać go ponownie korzystając z przycisku „Otwórz”.

 

 

Nowa wersja 7.5.2 Generatora Wniosków Płatniczych

 

3 lutego 2014 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.2. 

Od dnia 3 do 17 lutego br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 7.5.1 jak i 7.5.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.2.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji nie wpłynie na brak zgodności plików przygotowanych we wcześniejszych wersjach Generatora Wniosków Płatniczych.

Generator Wniosków Płatniczych dostępny jest na stronach internetowych Instytucji Pośredniczących.

Poniżej zamieszczamy adresy internetowe poszczególnych Instytucji, na których zamieszczona jest aplikacja.

 

***

Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania proponowanych usprawnień do Generatora Wniosków
Płatniczych. W tym celu należy wypełnić Kartę zgłoszenia    i przesłać ją na następujący adres poczty elektronicznej: gwp-pokl@mir.gov.pl. Dodatkowo zgodnie z Procedurą zgłoszenia problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Generatorów dla PO KL (HelpDesk) , pod adresem generator@britenet.com.pl funkcjonuje usługa wsparcia technicznego dla użytkowników aplikacji w ramach której rozwiązywane są zgłaszane problemy w funkcjonowaniu narzędzia.

 

 ***

Instytucje Centralne:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: www.premier.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.mnisw.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.mswia.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia: www.mz.gov.pl

Władza Wdrażająca Programy Europejskie: www.wwpe.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: www.crzl.gov.plInstytucje Regionalne:

Województwo Mazowieckie:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego:
www.mazovia.pl
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: www.mazowia.eu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie: www.wup.mazowsze.pl

Województwo Łódzkie:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi: www.wup.lodz.pl

Województwo Zachodniopomorskie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie: www.wup.pl

Województwo Pomorskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego: www.woj-pomorskie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku: www.wup.gdansk.pl

Województwo Warmińsko-Mazurskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.efs.warmia.mazury.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie: www.up.gov.pl

Województwo Podlaskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego: www.umwp-podlasie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku: www.up.podlasie.pl

Województwo Lubelskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: www.lubelskie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie: www.wup.lublin.pl


Województwo Podkarpackie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie: www.wup-rzeszow.pl

Województwo Świętokrzyskie:

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego: www.pokl.sbrr.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach: www.wup.kielce.pl

Województwo Małopolskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: www.malopolskie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: www.wup-krakow.pl


Województwo Śląskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: www.silesia-region.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach: www.wup-katowice.pl


Województwo Opolskie:


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: www.umwo.opole.pl/
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: www.pokl.opolskie.pl/

Województwo Dolnośląskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: www.dolnyslask.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu filia w Wrocławiu: www.dwup.pl


Województwo Wielkopolskie:


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: www.wup.poznan.pl


Województwo Lubuskie:


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego: www.lubuskie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze: www.wup.zgora.pl


Województwo Kujawsko-Pomorskie:


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego: www.kujawsko-pomorskie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu: www.wup.torun.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
www.ropstorun.pl

 

 

Pliki do pobrania:

 

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.2 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (44,2 MB) Generator Wniosków Płatniczych (7.5.2 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (63 MB)
Generator Wniosków Płatniczych (7.5.2 wersja aktualizująca) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie
(2,9 MB)

Instrukcja użytkownika v 4.0 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (5,68 MB)

Instrukcja instalacji v 3.0 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (723 KB)  

 

 

Wersje archiwalne Generatora Wniosków Płatniczych:

 

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (44,2 MB) Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (63 MB)
Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja aktualizująca) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie
(2,9 MB)

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.0 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (44,1 MB) Generator Wniosków Płatniczych (7.5.0 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (62,8 MB) Generator Wniosków Płatniczych (7.5.0 wersja aktualizująca) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (2,7 MB)

Generator Wniosków Płatniczych (6.4.2 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (44,1 MB) Generator Wniosków Płatniczych (6.4.2 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (62,8 MB) Generator Wniosków Płatniczych (6.4.2 wersja aktualizująca) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (2,19 MB)

Generator Wniosków Płatniczych (6.4.1 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (43,5 MB)
Generator Wniosków Płatniczych (6.4.1 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (62,2 MB)
Generator Wniosków Płatniczych (6.4.1 wersja aktualizująca) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (2,19 MB)

 

Generator Wniosków Płatniczych (5.3.2 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (43,5 MB)

Generator Wniosków Płatniczych (5.3.2 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (62,2 MB)

Generator Wniosków Płatniczych (5.3.2 wersja aktualizująca) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (2,18 MB)


Generator Wniosków Płatniczych (5.3.1 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (44,6 MB)

Generator Wniosków Płatniczych (5.3.1 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (62,2 MB)

Generator Wniosków Płatniczych (5.3.1 wersja aktualizująca) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (2,19 MB)

 

Generator Wniosków Płatniczych (5.3.0 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) (44,6 MB) Plik w formacie ZIP
Generator Wniosków Płatniczych (5.3.0 wersja pełna dla systemów 64-bitowych)
 (63,8 MB) Plik w formacie ZIP
Generator Wniosków Płatniczych (5.3.0 wersja aktualizująca)
 (2,3 MB) Plik w formacie ZIP

Generator Wniosków Płatniczych (4.2.9 wersja pełna dla systemów 32-bitowych - 44 MB) 


Generator Wniosków Płatniczych (4.2.9 wersja pełna dla systemów 64-bitowych - 63 MB) 

Generator Wniosków Płatniczych (4.2.9 wersja aktualizująca - 2 MB)  

Instrukcja instalacji v 3.0 (723 KB)  

 

Generator Wniosków Płatniczych (4.2.8 wersja pełna dla systemów 32-bitowych - 44 MB) 

 

Generator Wniosków Płatniczych (4.2.8 wersja pełna dla systemów 64-bitowych - 63 MB)  


Generator Wniosków Płatniczych (4.2.8 wersja aktualizująca - 2 MB)  

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.8 wersja pełna dla systemów 32-bitowych - 43 MB)

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.8 wersja pełna dla systemów 64-bitowych – 61,7 MB)

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.8 wersja aktualizująca- 1,7 MB)

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.7 wersja pełna dla systemów 32-bitowych - 44 MB)  

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.7 wersja pełna dla systemów 64-bitowych - 63 MB) 

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.7 wersja aktualizująca - 1,7 MB)

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.6 wersja pełna dla systemów 32-bitowych - 43 MB)  

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.6 wersja pełna dla systemów 64-bitowych - 61,7 MB)  

 

Generator Wniosków Płatniczych (3.2.6 wersja aktualizująca - 1,68 MB)  

Generator Wniosków Płatniczych (2.1.6 wersja pełna - 42,8 MB) 

Generator Wniosków Płatniczych (2.1.6 wersja aktualizująca - 1,5MB) 

Intrukcja użytkownika (4,01 MB)  

Instrukcja instalacji v 2.0 (629 KB)  

Generator Wniosków Płatniczych (2.1.5 wersja pełna - 42,7 MB) 

Generator Wniosków Płatniczych (1.0.4 wersja pełna - 54,1 MB) 

Instrukcja instalacji 

 

  

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska