Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

15-04-2016

Efekty realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce

 

Program Kapitał Ludzki (PO KL) jest największym programem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Unii Europejskiej w latach 2007-2013. W Polsce jest to jedyny program otrzymujący wsparcie z tego funduszu.

Działania podejmowane w ramach PO KL  służą przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, wzrostowi poziomu zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. Program Kapitał Ludzki wspiera rożne grupy społeczne (osoby bezrobotne, niepełnosprawni, pracownicy firm, urzędnicy samorządowi, uczniowie, itp.) i instytucje (instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, szkoły), a jego działalność polega w szczególności na wspieraniu zatrudnienia, poprawie warunków pracy i wyrównywaniu szans osób poszukujących pracy.

Na koniec grudnia 2015 r. w Programie Kapitał Ludzki realizowanych było blisko 48 tysięcy projektów, o łącznej wartości blisko 50 mld zł - co stanowi ponad 100 proc. całości środków dostępnych z EFS dla Polski do 2015 r. Ta kwota została przeznaczona na realizację projektów z obszaru zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, dobrego rządzenia i ochrony zdrowia.

W projektach z PO KL wzięło udział już blisko 9,6 mln osób, a więc ok. 25 proc. wszystkich Polaków!

 

 

Zatrudnienie i rynek pracy

 Integracja społeczna     

Zatrudnienie i rynek pracy

 

 

     Integracja społeczna

 

Adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

 Ochrona zdrowia

Adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

 

 

Ochrona zdrowia

Edukacja i szkolnictwo wyższe

 

Dobre rządzenie      

Edukacja i szkolnictwo wyższe

 

 

Dobre rządzenie 

 

 

 

Wartość podpisanych umów

Wartość zatwierdzonych wydatków     

Wartość podpisanych umów

         Wartość zatwierdzonych wydatków    

 


Efekty realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego w województwach

Po kliknięciu w obszar danego województwo otwiera się osobna strona prezentująca wskaźniki osiągnięte na poziomie danego województwa. 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska