Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Najnowsze wydawnictwa

 

Poniżej zamieszczamy publikacje Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym.

PO nitce do KLębka (7,40 MB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Album Dobre praktyki EFS 2012 (7,31 MB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

ABC Zarządzania Projektami Miękkimi (787 KB) Plik w formacie PDF

Album Hand made by PO KL (20,7 MB) Plik w formacie PDF

Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci (254 KB) Plik w formacie PDF

 

Poradnik "Przegląd inspirujących rozwiązań z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w ramach PO KL" (783 KB)

Poradnik  "Co warto wiedzieć o politykach horyzontalnych w PO KL" 

 

Poradnik "Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla początkujących - poradnik dla organizacji pozarządowych" (1,77 MB)


Artykuły nt. zasady równości szans płci (816 KB)Zalecenia IZ w zakresie prowadzenia ewaluacji w ramach PO KL - ewaluacja krok po kroku (aktualizacja) (1,20 MB)

Poradnik "Jak promować projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego" (4,4 MB)

Zaktualizowane FAQ-u dot. zasady równości szans płci (213 KB)

    
Broszura "Pakiet Pomocy Antykryzysowej" (860 KB) 

 

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie w ramach PO KL 

 

Integracja społeczna i ekonomia społeczna w województwach: małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim

Poradnik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL

 

Mapa punktów informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego Album prezentujący laureatów I edycji konkursu "Dobre praktyki EFS"

Album prezentujący laureatów II edycji konkursu "Dobre praktyki EFS" (2,3 MB)

 

Album prezentujący laureatów III edycji konkursu "Dobre praktyki EFS" (3,5 MB)

Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego Książeczka dla dzieci o Europejskim Funduszu Społecznym 

 

Biuletyny Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego:

Biuletyn Informacyjny EFS nr 7/2008 


Biuletyn Informacyjny EFS nr 6/2007  

Biuletyn Informacyjny EFS nr 5/2007

 

Biuletyn Informacyjny dla członków Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Biuletyn Informacyjny KM PO KL nr 1 (8,15 MB) 

Biuletyn Informacyjny KM PO KL nr 2 (22 MB)

Biuletyn Informacyjny KM PO KL nr 3 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska