Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-08-2014

Konkurs dotacji na działania informacyjne Funduszy Europejskich

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne Funduszy Europejskich”. Celem konkursu jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski do konkursu można składać do 17 września 2014 r.

Poprzez realizację konkursu planujemy zachęcić media do popularyzowania tematyki Funduszy Europejskich, w sposób odpowiadający potrzebom różnych grup odbiorców: potencjalnych beneficjentów, potencjalnych uczestników dofinansowanych projektów, ogółu społeczeństwa.

Tematyka projektów zgłaszanych do Konkursu musi mieć charakter horyzontalny, tj. projekty muszą dotyczyć więcej niż jednego programu operacyjnego w ramach Umowy Partnerstwa 2014 - 2020. Dopuszcza się prezentowanie projektów realizowanych z FE w latach 2007-2013, z zastrzeżeniem, że powinny stanowić jedynie przykłady dla zobrazowania możliwości sięgania po FE w nowym okresie 2014 - 2020.

W ramach tegorocznej edycji konkursu możliwe będzie przygotowanie projektów w zakresie następujących pięciu linii tematycznych:

  • projekty telewizyjne,
  • projekty idea placement w serialach telewizyjnych,
  • projekty radiowe,
  • projekty prasowe,
  • projekty internetowe.

Do udziału w konkursie zapraszamy nadawców telewizyjnych i radiowych, podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach radiowych, producentów nagrań telewizyjnych lub radiowych, wydawców tytułów prasowych oraz wydawców portali internetowych.

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w wysokości od 100 000 do 1 500 000 PLN. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska