Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-05-2014

Wystartował Konkurs dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej

Krajowy Ośrodek Europejskiego Fuduszu Społecznego i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL już poraz ósmy zapraszają do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Heleny Radlińskiej.

Jak co roku chcemy przedstawić i docenić Animatorów Społecznych - ludzi, którzy pobudzają aktywność innych, ożywiają lokalną społeczność, w której żyją oraz tworzą ciekawe inicjatywy.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy Konkursu jest dostępny na stronie: www.cal.org.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 
 
Zgłoszenia – wyłącznie drogą elektroniczną – przyjmujemy do 30 czerwca 2014 r.

Kapituła, której członkami są laureaci poprzednich edycji Konkursu, wybierze sześciu animatorów. Laureaci zostaną uhonorowani statuetkami i dyplomami podczas uroczystej gali na przełomie września i października.

Kandydatów do wyróżnienia w Konkursie zgłaszają osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje, z którymi pracuje dany animator. Dla samego animatora jest to tym większa wartość, bo doceniają go ci, na rzecz których pracuje.

Zgłoś animatora, który twoim zdaniem zasługuje na nasze Wyróżnienie!


Organizatorami Konkursu
są Krajowy Ośrodek EFS (www.roEFS.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego) i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (www.cal.org.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego). Łącząc siły, podejmujemy działania wspierające animatorów: organizujemy  spotkania i wizyty studyjne dedykowane działalności animatora oraz upowszechniające tę działalność.

Strona internetowa Konkursu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska