Menu

Bieżący katalog: Aktualności

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Działania promocyjne

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


16-03-2015

Najlepsze inwestycje w człowieka 2014 roku

Konkurs "Dobre praktyki EFS 2014" został rozstrzygnięty. Spośród 86 zakwalifikowanych zgłoszeń, wyłoniono 6 projektów, które uzyskały tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014”. Nagrody laureatom wręczyła minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

- Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mają szczególny charakter, gdyż stanowią inwestycje w kapitał ludzki. Dotychczas wzięło w nich udział około 9 mln osób. Dzięki wsparciu z EFS, do końca 2014 r., udało się zrealizować 47,5 tys. przedsięwzięć o  łącznej wartości 52,9 mld zł – powiedziała minister Maria Wasiak podczas uroczystej gali.

Minister Maria Wasiak

Dzięki środkom z Programu Kapitał Ludzki powstało 234 tysiące nowych firm, a w prawie 200 tysiącach przedsiębiorstw przeszkolono 1,5 miliona pracowników. Dofinansowano prawie 5 800 ośrodków wychowania przedszkolnego, blisko 170 tysięcy dzieci z obszarów wiejskich uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej. Programy rozwojowe zrealizowało prawie 17 tysięcy szkół. Także 94 tysiące studentów rozpoczęło naukę na kierunkach zamawianych, a ponad 57 tysięcy ukończyło staże lub praktyki wspierane ze środków EFS.

- Ideą konkursu „Dobre praktyki EFS” jest upowszechnianie wiedzy na temat możliwości wsparcia jakie oferuje Europejski Fundusz Społeczny oraz prezentacja modelowych przedsięwzięć, które mogą być inspiracją dla kolejnych projektodawców – mówiła szefowa resortu. Dodała, że promocja dobrych praktyk ma tym większe znaczenie, że środki EFS będą wspierały rozwój kapitału ludzkiego również w nowej perspektywie finansowej. Do 2020 r. Polska otrzyma aż 82,5 mld euro z funduszy europejskich, z czego około 13 mld będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te będą wdrażane za pomocą Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

- Nagrodzone projekty wyróżniają się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników, stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści dla uczestników, a także zaproponowania innowacyjnych rozwiązań dla istniejących problemów społecznych – podkreślała minister Wasiak.

Wręczenie nagórd w konkursie "Dobre praktyki EFS"

Realizacja nagrodzonych w tym roku projektów przyczyniła się m.in. do:

  • przeciwdziałania dezaktywizacji zawodowej osób w starszych grupach wiekowych oraz przedwczesnemu wycofywaniu się tych pracowników z udziału w rynku pracy,
  • integracji społecznej i wyjściu z bezdomności osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez stworzenie spółdzielni socjalnej w branży gastronomicznej,
  • wsparcia kształcenia zawodowego, dzięki któremu uczniowie wielkopolskich szkół zyskali lepszy start w przyszłość, stali się bardziej konkurencyjni dla przyszłych pracodawców,
  • zwiększenia jakości opieki pielęgniarskiej/położniczej świadczonej na rzecz społeczeństwa,
  • wyrównywania szans edukacyjnych szczególnie uzdolnionych uczniów, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w dostępie do edukacji,
  • podnoszenia efektywności polityki społecznej w Małopolsce poprzez ułatwianie dostępu do informacji wspomagających jej planowanie i ocenę.

Wręczając wyróżnienia, minister Wasiak gratulowała wszystkim laureatom i uczestnikom projektów. - Jestem przekonana, że  nagrodzone projekty oraz ich twórcy dzięki swojej pracy oraz kreatywności w pełni zasługują na przyznany tytuł  „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014” i stanowić będą inspirację do dalszej zmiany otaczającej nas rzeczywistości.

Laureaci konkursu "Dobre praktyki EFS 2014"

Zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów tegorocznej edycji Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (396 KB)