Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-04-2014

II edycja konkursu „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013"

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić do udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL).

Ideą Konkursu jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.

Zachęcamy Państwa do zaprezentowania swoich dokonań oraz podzielenia się z nami wypracowanymi nowatorskimi rozwiązaniami.

Projekt do konkursu może zgłosić:

  • realizator projektu (beneficjent);
  • Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu.

Laureaci i wyróżnieni otrzymają specjalną nagrodę – szkolenie grupowe/doradztwo związane z tematyką nagrodzonego projektu i/lub z problematyką PO KL i/lub zagadnieniami funduszy Unii Europejskiej. Podobnie jak przed rokiem – laureaci i wyróżnieni w konkursie uzyskają szansę na szeroką, ogólnopolską promocję swoich dokonań projektowych poprzez prezentację nagrodzonych projektów:

  • podczas Gali wręczenia nagród w ramach rocznej konferencji Krajowej Instytutcji Wspomagającej (KIW);
  • w ramach publikacji artykułów w biuletynie KIW „Innowacje bez Granic”.

Zgłoszenia projektów należy przesyłać w terminie do 16 maja 2014 roku na adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowa Instytucja Wspomagająca,

ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa

z dopiskiem - Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”


Patronat honorowy objęła wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju, Elżbieta Bieńkowska.

Szczegóły Konkursu znajdą Państwo w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego


Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają:

  1. w przypadku projektów innowacyjnych:
  2. w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej:

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska