Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

27-01-2014

Ludzka twarz EFS

 

VII edycja konkursu dla dziennikarzy "Ludzka twarz EFS"

 

2 sierpnia 2013 r. została ogłoszona VII edycja konkursu dla dziennikarzy Ludzka twarz EFS. Organizatorem Konkursu jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Konkurs odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Mediów i Instytutu Spraw Publicznych.

Celem VII edycji konkursu Ludzka twarz EFS jest promocja efektów projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) i przybliżenie ludziom wsparcia z EFS.

Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają kryteria gatunkowe dziennikarskiej formy reportażu. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach:

I. PIÓRO (artykuły prasowe/publikacje internetowe),

II. MIKROFON (audycje radiowe),

III. EKRAN (nagrania audiowizualne).

Laureaci, wyłonieni decyzją Jury, otrzymają nagrody pieniężne i statuetki "Dziennikarz przyjazny EFS", a także wezmą udział w wizycie studyjnej w jednej z instytucji Wspólnot Europejskich organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Organizator przeprowadzi również głosowanie internetowe, w którym wezmą udział wszystkie zgłoszone prace, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym. Głosowanie zostanie przeprowadzone na stronie internetowej konkursu www.ludzkatwarzefs.pl Strona otwiera się w nowym oknie w terminie od 15 maja 2014 r. do 15 czerwca 2014 r.

Autorom prac, które otrzymają największą liczbę głosów w każdej z kategorii, zostanie przyznana nagroda pieniężna. Zgłoszenia prac konkursowych będą przyjmowane do 30 kwietnia 2014 r. Szczegółowe informacje o Konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.ludzkatwarzefs.pl Strona otwiera się w nowym oknie.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska