Menu


08-06-2010

Konkurs na scenariusz spotu reklamowego promującego zasadę równości szans kobiet i mężczyzn - rozstrzygnięty

 

Spośród 111 zgłoszeń nadesłanych na konkurs Jury w składzie:

- Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania,

- Anna Jadowska, reżyserka i scenarzystka,

- Anna Mickiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS,

- Paulina Tarsa, Pracownik Departamentu Zarządzania EFS,

- Agata Krzewińska, Pracownik Departamentu Zarządzania EFS,

- Leszek Dawid, reżyser,

- Piotr Szczepański, operator, reżyser i scenarzysta,

- Przemysław Bodganowicz, Prezes Agencji BBDO Warszawa,

wybrało zwycięską pracę pt. "Nie rób z ludzi głupków" autorstwa Macieja Kałacha i Ewy Kamińskiej.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Kontakt w sprawie konkursu:

Agata Krzewińska
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. (022) 330 30 99
faks: (022) 330 30 31
e-mail: agata.krzewinska@mrr.gov.pl

 


Pliki archiwalne: