Menu


18-05-2010

Konkurs na plakat EFS

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ogłasza ogólnopolski konkurs na zaprojektowanie plakatu o Europejskim Funduszu Społecznym. Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i dorosłych!

Jeśli interesujesz się tematyką Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, weź udział w konkursie na plakat, który w ciekawy i inspirujący sposób przedstawi korzyści jakie stwarza Europejski Fundusz Społeczny dla Polski!

Co zrobić, żeby wziąć udział w naszym konkursie?

Jeśli startujesz w kategorii „Dzieci” lub „Młodzież”:

 1. Zapoznaj się Regulaminem Konkursu (431 KB) ,

 2. Do konkursu zgłasza szkoła z której pochodzi uczestnik – Znajdź Opiekuna / Opiekunkę, jeśli jeszcze Oni Cię nie znaleźli :),

 3. Przygotuj, w dowolnej technice plakat, który w ciekawy i inspirujący sposób przedstawi wpływ Unii Europejskiej i środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na poprawę warunków życia Polaków. (możesz przesłać maksymalnie dwie prace),

 4. Wypełnij poprawnie formularz zgłoszeniowy, odpowiednio dla kategorii "Dzieci" lub "Młodzież":
  Formularz zgłoszeniowy dla uczestników w kategorii „Dzieci” (877 KB)
  Formularz zgłoszeniowy dla uczestników w kategorii „Młodzież” (875 KB) ,

 5. Pracę, w wersji papierowej (min. format A3), jeśli to możliwe, dodatkowo także w wersji elektronicznej (jpg, tiff, ai), opisaną z tyłu, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym dostarcz do 30 czerwca 2010 r. osobiście lub pocztą na adres: Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa - decyduje data wpływu!


Jeśli startujesz w kategorii „Dorośli”:

 1. Zapoznaj się Regulaminem Konkursu (431 KB) ,

 2. Zaprojektuj plakat, który w ciekawy i inspirujący sposób przedstawi wpływ Unii Europejskiej i środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na poprawę warunków życia Polaków,

 3. Wypełnij poprawnie formularz zgłoszeniowy dla kategorii „Dorośli”:
  Formularz zgłoszeniowy dla uczestników w kategorii „Dorośli” (786 KB) ,

 4. Swoją pracę, w wersji papierowej (min. format A3) i elektronicznej (jpg, tiff, ai) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym dostarcz do 30 czerwca 2010 r. osobiście lub pocztą na adres: Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa - decyduje data wpływu!


Dla autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych: „Dzieci”, „Młodzież”, „Dorośli”.

 • W kategorii „Dzieci”, zostaną przyznane następujące nagrody rzeczowe:
  • I nagroda – aparat fotograficzny,
  • II nagroda – przenośny odtwarzacz multimedialny,
  • III nagroda – odtwarzacz mp4.

 • W kategorii „Młodzież” zostaną przyznane następujące nagrody rzeczowe:
  • I nagroda – laptop,
  • II nagroda – aparat fotograficzny,
  • III nagroda – przenośny odtwarzacz multimedialny.

Dodatkowo, dla szkół, z których pochodzą zwycięzcy w kategoriach „Dzieci” i „Młodzież”, Organizator przyzna nagrody specjalne!

 • W kategorii „Dorośli” zostaną przyznane następujące nagrody pieniężne:
  • I nagroda – 5 000 zł brutto,
  • II nagroda - 3 000 zł brutto,
  • III nagroda – 2 000 zł brutto.

Uprzejmie prosimy wszystkich uczestników konkursu, opiekunów prawnych dzieci i młodzieży poniżej 18 lat oraz nauczycieli o dokładne zapoznanie się z Regulaminem konkursu. Pozwoli to na uniknięcie potencjalnych nieporozumień związanych z przebiegiem konkursu, wykorzystaniem prac konkursowych, a także z przyznawaniem nagród.
Regulamin konkursu (431 KB)


Konkurs potrwa do 30 czerwca 2010 r. 
Udział w nim jest bezpłatny. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, instytucji prowadzących Regionalne Ośrodki EFS, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II Stopnia oraz członkowie ich rodzin.

Prace wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Centrum Projektów Europejskich
Krajowy Ośrodek EFS
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa,
z dopiskiem „Konkurs – plakat EFS”

Jeśli poszukujesz szczegółowych informacji o konkursie:

wejdź na: WWW.roEFS.pl/konkurs  

albo
pisz na adres: konkurs@cpe.gov.pl