Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Baner

02-04-2010

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę magisterską o EFS

 

Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, instytucji naukowych oraz ekspertów ds. wdrażania EFS, wyłoniła zwycięzców konkursu na najlepszą pracę magisterską o Europejskim Funduszu Społecznym.

Pierwszą nagrodę (zagraniczny kurs języka obcego oraz publikację pracy w formie książkowej w liczbie 100 egzemplarzy) zdobyła Pani  Magdalena Tomiak za pracę: „Europejski Fundusz Społeczny jako instrument wspierania osób niepełnosprawnych w powiecie chodzieskim w latach 2004-2008”.

Drugą nagrodę (laptop) zdobyła Pani Magdalena Klimontowska za pracę: „Europejski Fundusz Społeczny jako instrument wspierania przedsiębiorczości”.

Trzecią nagrodę (aparat fotograficzny) zdobyła Pani Elżbieta Oknińska za pracę „Kapitał Ludzki – jego znaczenie oraz sposoby rozwijania przy wykorzystaniu programów Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu, zgodnie z regulaminem, do 31 lipca 2010 r. O formie oraz miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną wcześniej powiadomieni.

Wszystkim zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy!

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska