Menu


19-01-2011

Kampanie reklamowe

Kampania reklamowa promująca zasadę równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kampanię promocyjną poświęconą promocji zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W kampanii wykorzystywany był spot reklamowy, którego scenariusz został wyłoniony w ramach konkursu dla młodych twórców.