Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-01-2011

Kampanie reklamowe

Kampania reklamowa promująca zasadę równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kampanię promocyjną poświęconą promocji zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W kampanii wykorzystywany był spot reklamowy, którego scenariusz został wyłoniony w ramach konkursu dla młodych twórców.  

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska