Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-06-2009

Logo

Poniżej zamieszczone są logotypy Programu Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej obowiązujące w latach 2007-2013 w różnych formatach do pobrania.

Logotypy PO KL do pobrania:

Logptypy PO KL z hasłem programu w formie podpisu:


Flaga UE z podpisem Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny:


Flaga UE z podpisem Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska