Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Finansowanie

Program Kapitał Ludzki realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych (budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

Na realizację Programu Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 przewidziano ponad 11,4 mld euro. Wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro. Pozostałe środki tj. ponad 1,7 mld euro stanowią wkład krajowy, który został oszacowany na minimalnym poziomi, tj. 15%.

PO KL obejmuje całość wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi ok 14,43% całości środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych w latach 2007-2013.

W ramach Programu ok. 60% środkó zostanie przeznaczonych na realizację wsparcia realizowanego przez regiony, natomiast ok. 40% środków skierowano na realizację wsparcia sektorowego na szczeblu centralnym.

Podział środków finansowych pomiędzy województwa w ramach komponentu regionalnego został dokonany na podstawie liczby mieszkańców województwa, stopy bezrobocia, liczby małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w województwie, liczby osób utrzymujących się z rolnictwa oraz wskaźnika regionalnego zróżnicowania PKB na głowę mieszkańca. Dodatkowe wsparcie finansowe otrzymało 5 województw Polski Wshodniej, w celu przyśpieszenia procesów rozwojowych i pełniejszego włączenia się tych obszarów w procesy tworzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

 Podział środków w ramach Programu Kapitał Ludzki na poszczególne priorytety

Priorytet

Wkład wspólnotowy (EUR)

Wkład krajowy
(EUR)

Ogółem
(EUR)

Udział procentowy

I. Zatrudnienie i integracja społeczna 430 260 954 75 928 404 506 189 358 4,43%
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 661 310 120 116 701 786 778 011 906 6,81%
III. Wysoka jakość systemu
oświaty
855 300 828 150 935 440 1 006 236 268 8,81%
IV. Szkolnictwo wyższe i nauka 816 311 813 144 055 026 960 366 839 8,41%
V. Dobre rządzenie 519 225 980 91 628 114 610 854 094 5,35%
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1 918 389 821 338 539 380 2 256 929 201 19,76%
VII. Promocja integracji społecznej 1 319 970 145 232 935 908 1 552 906 053 13,60%
VIII. Regionalne kadry gospodarki 1 350 207 670 238 271 942 1 588 479 612 13,91%
IX. Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach
1 447 911 629 255 513 817 1 703 425 446 14,92%
X. Pomoc techniczna 388 287 040 68 521 242 456 808 282  4,00 %
OGÓŁEM PO KL: 9 707 176 000 1 713 031 059 11 420 207 059 100 %

Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie komponentu regionalnego
w podziale na województwa

 

 województwo Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet IX ogólem
 Dolnośląskie  154 250 306,87  106 133 694,90 108 564 977,36  116 420 974,87 485 369 954,00
 Kujawsko-Pomorskie  127 265 283,64  87 566 339,79 89 572 286,22 96 053 931,35 400 457 841,00
 Lubelskie  162 699 366,72  111 947 167,55 114 511 623,50  122 797 933,23 511 956 091,00
 Lubuskie  56 833 041,07 39 104 626,52  40 000 424,91 42 894 942,51 178 833 035,00
 Łódzkie  160 203 271,29  110 229 700,42 112 754 813,09 120 913 996,20 504 101 781,00
 Małopolskie  187 691 910,69  129 143 574,40 132 101 961,08  141 661 145,83 590 598 592,00
 Mazowieckie  288 268 283,59  198 346 302,69  202 889 967,07 217 571 525,65 907 076 079,00
 Opolskie  55 403 840,67  38 121 248,77  38 994 520,20 41 816 248,36 174 335 858,00
 Podkarpackie  137 388 741,10  94 531 900,95  96 697 412,60 103 694 647,35 432 312 702,00
 Podlaskie  82 755 794,20  56 941 074,48  58 245 465,48 62 460 233,84   260 402 568,00
 Pomorskie  119 334 625,25  82 109 559,22  83 990 503,17  90 068 238,36  375 502 926,00
 Śląskie  234 555 741,11  161 085 822,13 165 085 822,13  177 031 790,69  738 062 125,00
 Świętokrzyskie  100 898 456,29  69 424 341,47 71 014 695,82   76 153 473,42  317 490 967,00
 Warmińsko-Mazurskie  99 405 388,37  68 397 018,94  69 963 839,66 75 026 575,02  605 931 485,00
 Wielkopolskie  192 564 695,73  132 496 350,11  135 531 541,27 145 338 897,89   605 931 485,00
 Zachodniopomorskie  97 410 454,41  67 024 381,72  68 559 758,44  73 520 891,43  306 515 486,00
 POLSKA  2 256 929 201,00  1 552 906 053,00  1 588 479 612,00  1 703 425 446,00  7 101 740 312,00Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska