Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


26-11-2009

J. Pawłowski: "Pewna realizacja planu wydatkowania funduszy unijnych na 2009 r."

- Zrealizowanie najważniejszego założenia Pakietu Antykryzysowego MRR na ten rok, czyli zasilenie gospodarki kwotą 16,8 mld zł z Funduszy Europejskich, jest pewne. Wartość umów podpisanych z beneficjentami znacząco przekroczy 90 mld zł – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Jarosław Pawłowski podczas wystąpienia na konferencji Kryzys – zagrożenie dla rozwoju czy szansa budowania przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. Spotkanie odbyło się 26 listopada 2009 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wiceminister Pawłowski przedstawił informację na temat działań antykryzysowych podjętych w Programie Kapitał Ludzki (PO KL), Programie Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz efektów ich wdrażania. W ramach PO KL  skrócono czas, w jakim fundusze trafiają do adresata pomocy, wprowadzono nowe formy wsparcia, takie jak dodatki relokacyjne i motywacyjne oraz umożliwiono przedsiębiorcom organizację szkoleń dla pracowników bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.

J. Pawłowski: "Pewna realizacja planu wydatkowania funduszy unijnych na 2009 r."

- W 2010 r. działania o charakterze antykryzysowym w PO KL nasilą się. We wszystkich województwach przewidziano ogłoszenie konkursów zawierających nowe formy wsparcia. Dodatkowo, strumień pieniędzy zostanie ściślej ukierunkowany. Środki mają trafiać przede wszystkim na projekty kompleksowe oraz do branż, w których konieczne okażą się procesy restrukturyzacji – podkreślił wiceminister Pawłowski.

- W przypadku Programu Innowacyjna Gospodarka skoncentrowaliśmy się na ułatwieniu przedsiębiorcom procesu ubiegania się o Fundusze Europejskie. Pakiet powinien odpowiadać także na nowe wyzwania, takie jak utrudniony dostęp do finansowania ze strony sektora bankowego – dodał wiceminister Pawłowski.

Konferencja zakończyła się galą, podczas której wręczono nagrody EuroCertyfikat 2009, przyznawaną przedsiębiorstwom wyróżniającym się sprawnym zarządzaniem i spełnianiem surowych norm jakości. Organizatorem spotkania było Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe.

J. Pawłowski: "Pewna realizacja planu wydatkowania funduszy unijnych na 2009 r."

J. Pawłowski: "Pewna realizacja planu wydatkowania funduszy unijnych na 2009 r."

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska