Menu

Bieżący katalog: Wiadomości

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


08-06-2015

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Realizacja projektu w ramach Działania 1.4 Programu Kapitał Ludzki pt. "Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej" potrwa do końca 2015 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego – jako beneficjent, a zarazem fundusz powierniczy - realizuje projekt instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, Programu Kapitał Ludzki pt. "Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej".

Polega on na udzielaniu preferencyjnych pożyczek oraz doradztwa biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą, które wzmacniają działalność tych przedsiębiorstw, a w efekcie doprowadzają do wzrostu przychodów lub zatrudnienia. W projekcie finansuje się potrzeby organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni inwalidów i niewidomych, spółek non-profit czy kościelnych osób prawnych. Wsparcie udzielane jest przez pośrednika finansowego (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.).

Na realizację projektu w okresie od lutego 2012 r. do grudnia 2015 r. została przeznaczona kwota 30 mln zł, w tym ponad 25 mln zł na pożyczki. Zakładano, że wsparcie pożyczkowe uzyska 250 podmiotów ekonomii społecznej. W praktyce jednak, już 29 maja br. zakończono okres budowy portfela pożyczek dla przedsiębiorców społecznych w ramach programu z tzw. „pierwszego obrotu”.

Została wykorzystana cała kwota przeznaczona na pożyczki tj. 25 176 071,83 zł. Udzielono 312 pożyczek, co pozwoli zwiększyć obroty lub zatrudnić nowych pracowników 258 podmiotom ekonomii społecznej.

Projekt realizowany jest dalej, do końca bieżącego roku, a pożyczki udzielane są w ramach tzw. „drugiego obrotu”, tj. ze środków pochodzących ze spłat udzielonych dotychczas pożyczek.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego  i Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Link prowadzi do serwisu zewnętrznego