Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


05-06-2008

„Wmiksuj się w fundusze europejskie” – kongres Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Bardzo mnie to cieszy, że młodzi ludzie chcą się angażować w biznes. Nasi studenci są przedsiębiorczy i pomysłowi, powinni próbować swoich sił na rynku. Fundusze europejskie mogą im w tym pomóc – powiedziała Hanna Jahns, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego na spotkaniu pt. „Wmiksuj się w fundusze europejskie”, które odbyło się 5 czerwca 2008 r. w Warszawie.

Wiceminister Hanna Jahns oraz wiceminister Jarosław Pawłowski uczestniczyli w otwarciu I kongresu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości poświęconego zachęceniu młodzieży do korzystania ze środków unijnych.

Praktyki zawodowe, szkolenia i kursy, staże studenckie czy stypendia, to niektóre możliwości z jakich młodzi ludzie mogą korzystać w ramach programów unijnych – Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

„Wmiksuj się w fundusze europejskie” – kongres Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Studenci i uczniowie chcą się dowiedzieć jakie szanse dają fundusze unijne, trzeba im tylko ułatwić dostęp do informacji, pokazać gdzie jej szukać. Takie punkty informacyjne powinny funkcjonować na uczelniach i w szkołach – mówili organizatorzy spotkania.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska