Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

13-05-2014

Konsultacje wytycznych dla projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

Rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.

więcej
15-01-2014

Konsultacje projektu zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL)

Instytucja Zarządzająca Programem dokonała kolejnej modyfikacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej: Wytyczne). Zmiany dotyczą przede wszystkim kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem oraz kosztów związanych z angażowaniem personelu projektu. Zmiany zapisów w zakresie stawek jednostkowych wynikają z konieczności zapewnienia elastyczności stosowania Wytycznych bez potrzeby ich kolejnej modyfikacji, natomiast zmiany w zakresie angażowania personelu wynikają z konieczności uwzględnienia rekomendacji audytów Komisji Europejskiej.

więcej
22-05-2013

Konsultacje nowej wersji dokumentu "Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki"

Do 5 czerwca 2013 r. potrwają konsultacje projektu nowej wersji "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

więcej
14-11-2012

Konsultacje nowej wersji Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucę Zarządzającą Programem Kapitał Ludzki

Do 23 listopada 2012 r. potrwają konsultacje projektu nowej wersji "Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

więcej
12-06-2012

Konsultacje propozycji zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

W związku z planowanym wprowadzeniem do Programu Kapitał Ludzki nowych instrumentów wsparcia w postaci projektów mobilności, realizowanych w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” w Działaniach 3.3 i 3.4 PO KL oraz projektów systemowych testujących planowany do wdrożenia w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 nowy instrument programowania w postaci wspólnych planów działania w ramach Działania 2.3 PO KL, Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała kolejnej modyfikacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

więcej
11-06-2012

Konsultacje propozycji zmian do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Kapitał Ludzki

Do 12 lipca 2012 r. trwają konsultacje propozycji zmian do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Kapitał Ludzki. Nowelizacja Wytycznych spowodowana jest koniecznością uwzględnienia możliwości finansowania projektów Programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme – LLP) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ich wdrażania jako projekty współpracy ponadnarodowej.

więcej
30-11-2011

Konsultacje nowej wersji Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą Programem Kapitał Ludzki (PO KL)

Informujemy, że do 9 grudnia 2011 r. potrwają konsultacje projektu nowej wersji Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą  Programem Kapitał Ludzki (PO KL).

więcej
10-08-2010

Konsultacje Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

W związku z wynikami audytów Komisji Europejskiej (KE) dotyczących realizacji Programu  Kapitał Ludzki (PO KL) oraz wynikającą z nich potrzebą zmiany i doprecyzowania obecnie stosowanych zasad kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, dokonano modyfikacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

więcej
25-09-2008

Aktualizacja Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki przygotowała aktualizację Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
08-07-2008

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658) Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki  przygotowała aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska