Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

07-04-2014

Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

2 kwietnia 2014 r. minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zmiany dotyczą przede wszystkim kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem oraz kosztów związanych z angażowaniem personelu projektu.

więcej
05-07-2013

Zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

1 lipca 2013 r. Pani Minister Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego podpisała zmienionej wersję (dziewiątą) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
28-08-2012

Nowa wersja Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Kapitał Ludzki

Informujemy, że 24 sierpnia 2012 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adam Zdziebło podpisał zmienioną wersję Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL.

więcej
23-08-2012

Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

Uprzejmie informujemy, że 14 sierpnia 2012 r. minister  rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję (ósmą) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki.

więcej
19-12-2011

Zatwierdzono zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15 grudnia 2011 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wprowadzane w ramach tegorocznej aktualizacji Wytycznych zmiany zostały poddane konsultacjom, które trwały od września do listopada 2011 r.

więcej
26-03-2010

Errata do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

Errata do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL dotyczy pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

więcej
01-04-2009

Aktualizacja Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Kapitał Ludzki

Nowa wersja Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Kapitał Ludzki.

więcej
24-09-2008

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz Zasad finansowania Programu Kapitał Ludzki

19 września 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Jednocześnie 15 września 2008 r. podsekretarz stanu w MRR Jarosław Pawłowski zatwierdził zmienione Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki. Zmienione Wytyczne i Zasady obowiązują od 1 października 2008 r.

więcej
22-02-2008

Zmiana Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

W dniu 20 lutego 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wytyczne obowiązują od 10 marca 2008 r.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska