Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

30-11-2015

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

27 listopada 2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

więcej
30-12-2010

Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Kapitał Ludzki

21 grudnia 2010 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598). Rozporządzenie to zastępuje obecnie obowiązujący program pomocowy z 6 maja 2008 r., który stracił moc obowiązującą 21 grudnia 2010 r.

więcej
30-06-2008

Opublikowano rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Kapitał Ludzki

27 czerwca 2008 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 111, poz. 710). Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, przeznaczenie i tryb udzielania wsparcia w ramach dwóch działań Programu Kapitał Ludzki, dla których instytucją organizującą konkursy lub beneficjentem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej
14-05-2008

Podpisanie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Kapitał Ludzki

6 maja 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Począwszy od tej daty możliwe jest ogłaszanie konkursów oraz rozpoczęcie naboru wniosków objętych zasadami pomocy publicznej w ramach Programu Kapitał Ludzki.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska