Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...5idź do:  
01-07-2014

Raport z konsultacji społecznych Białej Księgi wsparcia partycypacji publicznej w Polsce

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami projektu "Decydujmy razem" przedstawia raport z konsultacji społecznych Białej Księgi wsparcia partycypacji publicznej w Polsce.

więcej
15-05-2014

Konsultacje "Białej Księgi wsparcia partycypacji publicznej w Polsce"

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza wraz z partnerami projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" konsultacje "Białej Księgi wsparcia partycypacji publicznej w Polsce".

więcej
13-05-2014

Konsultacje wytycznych dla projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

Rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.

więcej
15-01-2014

Konsultacje projektu zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL)

Instytucja Zarządzająca Programem dokonała kolejnej modyfikacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej: Wytyczne). Zmiany dotyczą przede wszystkim kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem oraz kosztów związanych z angażowaniem personelu projektu. Zmiany zapisów w zakresie stawek jednostkowych wynikają z konieczności zapewnienia elastyczności stosowania Wytycznych bez potrzeby ich kolejnej modyfikacji, natomiast zmiany w zakresie angażowania personelu wynikają z konieczności uwzględnienia rekomendacji audytów Komisji Europejskiej.

więcej
04-12-2013

Konsultacje zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Do 13 grudnia 2013 r. potrwają konsultacje projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki.

więcej
04-12-2013

Konsultacje nowej wersji "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Do 13 grudnia 2013 r. potrwają konsultacje projektu nowej wersji "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

więcej
02-12-2013

Aktualizacja "Zasad wdrażania projektów instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL"

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji projektu zmienionych "Zasad wdrażania projektów instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL".

Termin nadsyłania uwag mija 13 grudnia 2013 r.

więcej
22-11-2013

Aktualizacja Zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) - konsultacje zewnętrzne

W związku z aktualizacją Zasad kontroli w ramach PO KL Instytucja Zarządzająca Programem przekazuje do konsultacji powyższy dokument w trybie rejestruj zmiany wraz z formularzem uwag.

więcej
28-08-2013
logo województwa śląskiego

Trwają konsultacje Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Trwają konsultacje drugiej wersji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) wraz z Prognozą Odziaływania na środowisko oraz Projektu Uszczegółowienia RPO WSL 2014-2020.

więcej
31-05-2013

Konsultacje zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Zapraszamy do konsultacji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki, które potrwają do 12 czerwca 2013 r. Uwagi do dokumentu należy zgłaszać w wersji elektronicznej na załączonym formularzu na adres e-mail: beata.wernio@mrr.gov.pl.

więcej
28-03-2013

Konsultacje społeczne projektu zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki przekazuje do konsultacji społecznych zmodyfikowane Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki.

więcej
26-03-2013

Konsultacje projektu dokumentu Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w ramach Poddziałania 9.1.1, Programu Kapitał Ludzki

Informujemy, że do 5 kwietnia 2013 r. będą trwały konsultacje projektu nowego dokumentu pn. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Poddziałania 9.1.1, Programu Kapitał Ludzki (PO KL).  

więcej
20-11-2012

Konsultacje nowej wersji dokumentu Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

Do 30 listopada 2012 r. potrwają konsultacje projektu nowej wersji „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki". Nowa wersja dokumentu, uwzględniająca uwagi zgłoszone w ramach konsultacji, zostanie opublikowana w grudniu 2012 r. i będzie obowiązywać dla konkursów i rund konkursowych ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od 1 stycznia 2013 r.

więcej
20-11-2012

Konsultacje nowej wersji Zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki

Do 3 grudnia 2012 r. trwają konsultacje projektu nowej wersji Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

więcej
19-11-2012

Konsultacje nowej wersji dokumentu Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki przekazuje do konsultacji zaktualizowane Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki (PO KL).

więcej
strona:12345...5idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska