Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:123...3idź do:  
16-06-2015

XXXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Zmiany alokacji w Programie Kapitał Ludzki (PO KL), przedstawienie sprawozdania rocznego z jego realizacji za rok 2014 oraz wyników badań ewaluacyjnych dotyczących skuteczności działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – to główne tematy kolejnego posiedzenia Komitetu Monitorującego (KM) PO KL. Spotkanie odbyło się 12 czerwca 2015 r.

więcej
13-01-2015

Rusza Komitet Monitorujący Program Wiedza Edukacja Rozwój

Trwają prace nad powołaniem Komitetu monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Inauguracyjne posiedzenie Komitetu przewidziane jest na pierwszy kwartał 2015 roku.

więcej
12-12-2014
PreKomitet Monitorujący Program Wiedza Edukacja Rozwój

Europejski Fundusz Społeczny na rzecz wiedzy, edukacji i rozwoju

Kończą się negocjacje Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z Komisją Europejską. Na przełomie roku przewidywane jest zatwierdzenie Programu przez Brukselę. Aby jak najlepiej przygotować się do realizacji nowej perspektywy, 11 grudnia 2014 r. w Toruniu obradował Prekomitet Monitorujący Program Wiedza Edukacja Rozwój, któremu przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

więcej
11-12-2014

Wybory do Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej
11-12-2014
Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki

Efekty Europejskiego Funduszu Społecznego

W Toruniu obradował Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki (PO KL), któremu przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.  Rozmawiano m.in. o stanie wdrażania programu, przesunięciach środków finansowych celem ich efektywnego zagospodarowania oraz skuteczności wsparcia z EFS na poziomie regionalnym.

więcej
18-11-2014

Wybory do Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej
15-10-2014

Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój

15 października 2014 r. ogłoszono nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Wiedza Edukacja Rozwój.

więcej
12-06-2014
Głos zabiera wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski

Europejski Fundusz Społeczny – efekty i propozycje na lata 2014-2020. Obradował Komitet Monitorujący

W Gdańsku obradował Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki (PO KL). Rozmawiano o stanie wdrażania programu, możliwych przesunięciach środków i postępach w przygotowaniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na nową perspektywę. Spotkaniu przewodniczył wiceminister infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski.

więcej
27-03-2014
Uczestnicy XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego POKL

XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Kwestia efektywnej realizacji projektów z funduszy unijnych w przyszłej perspektywie finansowej jest niezwykle ważna dla Polski, dokąd w latach 2014-2020 trafi niemal 20 proc. całej alokacji w ramach polityki spójności – powiedziała Wallis Goelen Vandebrock, nowa szefowa wydziału geograficznego ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej podczas XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki.

więcej
22-01-2014
Wiceminister Paweł Orłowski i przedstawicel Komisji Europejskiej Aurelio Cecilio

Program Kapitał Ludzki na finiszu. Obradował Komitet Monitorujący

Realizacja Programu Kapitał Ludzki (PO KL) jest już na finiszu. Wartość podpisanych umów osiągnęła poziom ok. 95 proc., a wydatkowano już ponad 71 proc. dostępnych środków. W 2014 r. planowane jest zakontraktowanie całości alokacji. Między innymi o stanie wdrażania PO KL rozmawiano podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego program. Spotkaniu przewodniczył wiceminister Paweł Orłowski.

więcej
12-12-2013
logo Program Kapitał Ludzki

Obradował Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki

Komitet Monitorujący zatwierdził jednogłośnie plany działania dla priorytetów komponentu regionalnego na lata 2014-2015. Przedstawiono także aktualny stan wdrażania programu w kontekście założonych celów, wyniki międzynarodowego badania umiejętności uczniów oraz planowane działania na rzecz osób młodych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Posiedzeniu komitetu przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

więcej
13-09-2013
wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski

XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Stan negocjacji pakietu legislacyjnego dla polityki spójności 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz plany na lata 2013-2015 dotyczące wdrażania POKL, były tematami obrad Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki. Przewodniczył im wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

więcej
20-06-2013
XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki w Krakowie

XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Strategia zamknięcia Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz przyszłość Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 - to tylko niektóre tematy, o których rozmawiano podczas XXVI posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki, który odbywa się 20-21 czerwca 2013 r. w Krakowie.

więcej
12-04-2013
Spotkaniu przewodniczył wiceminister Paweł Orłowski

Komitet Monitorujący ocenił postępy w Programie Kapitał Ludzki

Ponad 5,9 mln osób w całej Polsce, czyli 15 proc. ludności kraju, otrzymało już wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Niemal wszystkie środki zostaną rozdysponowane do końca tego roku. Stan zaawansowania i osiągnięte efekty Programu Kapitał Ludzki oraz wnioski z przeprowadzonych badań – to tematy obrad Komitetu Monitorującego. Spotkaniu przewodniczył wiceminister Paweł Orłowski.

więcej
28-01-2013
XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Przesunięcie łącznie 132 mln euro na wsparcie oddziałów przedszkolnych, aktywizację zawodową osób młodych, 50+ i niepełnosprawnych  oraz pomoc osobom zagrożonym zwolnieniami - to najważniejsza decyzja podjęta podczas XXIV posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki. Spotkanie, któremu przewodniczył wiceminister Paweł Orłowski odbyło się  25 stycznia 2013 r. w Warszawie.

więcej
strona:123...3idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska