Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:1234...4idź do:  
08-09-2015

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Od 8 września 2015 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.

więcej
11-08-2015

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia zmian w Programie Kapitał Ludzki

31 lipca 2015 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie Kapitał Ludzki (POKL), w ramach których dokonano przesunięć finansowych pomiędzy Priorytetami PO KL. Zmieniony Program obowiązuje od 3 sierpnia br.

więcej
Kategoria: Wiadomości, Dokumenty
Dotyczy: Kapitał Ludzki
19-02-2015

Zmiany w Zasadach przygotowania realizacji i rozliczania projektów systemowych w Działaniu 7.1 i Poddziałaniu 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki, w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania całej pozostającej jeszcze do zagospodarowania alokacji w ramach Priorytetu VII i IX, podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian do: Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL oraz Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

więcej
12-09-2014

Nowa wersja Zasad Finansowania Programu Kapitał Ludzki

9 września 2014 r. Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zatwierdził zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
Kategoria: Wiadomości, Dokumenty
Dotyczy: Kapitał Ludzki
01-07-2014

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.

więcej
18-04-2014

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia zmian w Programie Kapitał Ludzki

14 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie Kapitał Ludzki. Decyzja Komisji zamyka rozpoczęty we wrześniu 2013 r. proces zmiany Programu, w ramach którego dokonano przesunięć finansowych pomiędzy Priorytetami.

więcej
24-02-2014

Errata do Zasad realizacji Pomocy Technicznej Pogramu Kapitał Ludzki

W związku ze stwierdzonymi omyłkami w Zasadach realizacji Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z 12 lipca 2013 r.) Instytucja Zarządzająca sporządziła erratę do wyżej wymienionego dokumentu.

więcej
28-01-2014

Nowa wersja Zasad wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Kapitał Ludzki

27 stycznia 2014 r. została podpisana zaktualizowana wersja dokumentu pt. "Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)". Dokument został skonsultowany z właściwymi instytucjami w okresie listopad – grudzień 2013 r. Zestawienie zgłoszonych uwag wraz z komentarzem Instytucji Zarządzającej PO KL zostało zamieszczone poniżej.

Zmienione Zasady obowiązują od 10 lutego 2014 r.

więcej
04-12-2013

Konsultacje nowej wersji "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Do 13 grudnia 2013 r. potrwają konsultacje projektu nowej wersji "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

więcej
02-12-2013

Aktualizacja "Zasad wdrażania projektów instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL"

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji projektu zmienionych "Zasad wdrażania projektów instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL".

Termin nadsyłania uwag mija 13 grudnia 2013 r.

więcej
10-10-2013

Nowa wersja Zasad systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

W zakładce Dokumenty i wytyczne  została zamieszczona znowelizowana wersja Zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach nowelizacji dokonano zmian wynikających z przeglądu śródokresowego Programu jedynie w części dotyczącej Priorytetu V PO KL Dobre rządzenie.

więcej
28-08-2013
logo województwa śląskiego

Trwają konsultacje Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Trwają konsultacje drugiej wersji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) wraz z Prognozą Odziaływania na środowisko oraz Projektu Uszczegółowienia RPO WSL 2014-2020.

więcej
05-07-2013

Przyjęcie dokumentu Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki

3 lipca 2013 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski podpisał dokument "Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym".

więcej
Kategoria: Wiadomości, Dokumenty
Dotyczy: Kapitał Ludzki
05-07-2013

Zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

1 lipca 2013 r. Pani Minister Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego podpisała zmienionej wersję (dziewiątą) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
28-12-2012

Nowa wersja Zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki

24 grudnia 2012 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki. Dokument wchodzi w życie od 1 stycznia 2013 r.

więcej
strona:1234...4idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska