Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-01-2015

O przedsiębiorczości społecznej w Brukseli

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Kapitał Ludzki

Podsumowaniu prac grupy międzynarodowej dedykowanej rozwojowi przedsiębiorczości społecznej poświęcone było spotkanie „Social Entrepreneurship Network closing conference”. W konferencji uczestniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

Konferencja poświęcona przedsiębiorczości społecznej

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest liderem Sieci Przedsiębiorczości Społecznej od 2013 roku. Sieć obejmuje instytucje zarządzające Europejskim Funduszem Społecznym oraz organizacje przedsiębiorstw społecznych z dziewięciu krajów i regionów Unii Europejskiej. Jej celem jest poprawa sposobu wykorzystywania funduszy unijnych do wspierania przedsiębiorstw społecznych. - W obliczu globalnych wyzwań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i skutecznym rozwiązywaniu problemów społecznych, przedsiębiorstwa społeczne mogą stanowić odpowiedź na niektóre z tych problemów. To  skuteczne narzędzie wspierające integrację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedsiębiorstwa społeczne tworzą miejsca pracy, rozwijają lokalną gospodarkę, tworzą usługi socjalne, które poprawiają jakość życia nie tylko tych osób, ale także ogółu społeczeństwa – podkreślał wiceminister Orłowski. 

Według danych Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, przedsiębiorstwa społeczne, w skali całej Unii, zatrudniają około 14,5 mln osób i są aktywne we wszystkich sektorach gospodarki: turystyce, rolnictwie, produkcji, a nawet bankowości i zaawansowanych innowacyjnych usługach.

Państwa członkowskie mogą wykorzystywać  środki z funduszy unijnych na rozwój sektora przedsiębiorczości społecznej. W latach 2014-2020 w Polsce na ten cel przeznaczone zostaną środki z Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

Konferencja poświęcona przedsiębiorczości społecznej


W debacie  Jak wspierać rozwój przedsiębiorstw społecznych w sposób inteligentny na szczeblu unijnym uczestniczyli również przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Odbyła się ona 28 stycznia 2015 r. w Brukseli. Więcej informacji na stronie Sieci Przediębiorczości Społecznej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska