Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-12-2014

Opolska konferencja monitorowania i ewaluacji polityk publicznych

10-11 grudnia 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego organizuje konferencję dotyczącą monitorowania i ewaluacji polityk publicznych i wykorzystania zdobytych w tej dziedzinie doświadczeń.

Jej celem jest próba wskazania najlepszych dróg prowadzenia działalności analityczno-badawczej w sferze publicznej oraz oceny efektywności realizowanych działań w perspektywie programowania na lata 2014-2020.

Uczestnicy konferencji będą poszukiwali odpowiedzi na pytania:

  • jak monitorować i analizować zachodzące zjawiska i prowadzone działania,
  • jak w praktyce wdrażać wyniki prowadzonych badań i analiz,
  • jak wykorzystać już zdobyte doświadczenia w perspektywie lat 2014-2020.

Konferencja rozpocznie się 10 grudnia o godzinie 11.00 w Sali Orła Białego na opolskim Ostrówku.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Infrastruktury i Rozwoju, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie Samorządu Województwa Opolskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Opolska konferencja monitorowania i ewaluacji polityk publicznych - doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości - banner

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska