Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-10-2014

Konferencja „Zatrudnienie i integracja społeczna - realizacja Priorytetu I Programu Kapitał Ludzki 2007-2013”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na ogólnopolską konferencję podsumowującą stan wdrażania Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Kapitał Ludzki, która odbędzie się 22 października 2014 r. w Warszawie.

Tegoroczna konferencja jest okazją do podsumowania efektów realizacji projektów realizowanych w ramach Priorytetu I PO KL.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną:

  • przykłady ciekawych projektów z Działania 1.5 PO KL, w którym możliwe jest m. in. finansowanie żłobków, klubów dziecięcych oraz zapewnienie usług świadczonych przez dziennego opiekuna,
  • projekty ukierunkowane na aktywizację i wsparcie w zatrudnieniu dla członków społeczności romskiej,
  • systemowe rozwiązania na rzecz ekonomii społecznej na przykładzie projektu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Działaniu 1.4 PO KL,
  • projekty skierowane do instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy,
  • projekty skierowane do ludzi młodych.

Konferencja odbędzie się 22 października 2014 r. (środa) w sali im. Andrzeja Bączkowskiego w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.

Konferencja jest adresowana zarówno do beneficjentów poszczególnych działań w ramach Priorytetu I PO KL, jak i do wszystkich osób zainteresowanych wynikami i dobrymi praktykami dotychczas wdrażanych inicjatyw.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracji dostępnego na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego do 20 października 2014 r.

UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Każda z osób, po dokonaniu rejestracji, otrzyma indywidualnie na podany adres e-mail informację potwierdzającą uczestnictwo w konferencji.

Pobierz plik:

Zaproszenie Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (223 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska