Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-10-2014

Konferencja „Dobre rządzenie - realizacja Priorytetu V (Działanie 5.4 i 5.5) Programu Kapitał Ludzki 2007-2013”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na ogólnopolską konferencję podsumowującą stan wdrażania Priorytetu V Dobre rządzenie (Działania 5.4 i 5.5) Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, która odbędzie się 5 listopada 2014 r. w Warszawie.

Celem Priorytetu V jest zapewnienie partnerskiego modelu współpracy administracji, partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej. Odnosi się to do wzmacniania mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych oraz do realizacji zadań publicznych.

Konferencja jest okazją do podsumowania stanu wdrażania Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora i Działania 5.5 Rozwój dialogu społecznego PO KL, nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jak również do zaprezentowania ciekawych projektów systemowych i konkursowych, w tym projektów innowacyjnych.

Konferencja odbędzie się 5 listopada 2014 r. (środa) w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, w sali im. Andrzeja Bączkowskiego.

Konferencja adresowana jest do beneficjentów poszczególnych działań w ramach Priorytetu V PO KL oraz osób zainteresowanych wynikami projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracji dostępnego na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego do 3 listopada 2014 r.

UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Każda z osób, po dokonaniu rejestracji, otrzyma indywidualnie na podany adres e-mail informację potwierdzającą uczestnictwo w konferencji.

Pobierz plik:
Zaproszenie na konferencję Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (218 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska