Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-09-2014

Konferencja "10 lat EFS w Polsce. Perspektywy na przyszłość"

Zapraszamy do udziału w konferencji "10 lat EFS w Polsce. Perspektywy na przyszłość". Konferencja odbędzie się 6 października 2014 r. w Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie.

Konferencja poświęcona będzie podsumowaniu działań zrealizowanych dotychczas w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dyskusji nad przyszłością Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Celem konferencji będzie szersze pokazanie i omówienie efektów dotychczas zrealizowanych działań dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, analiza czynników sukcesu oraz refleksja nad dalszym wzmocnieniem oddziaływania EFS w Polsce. Omówieniu tych zagadnień poświęcona będzie pierwsza część konferencji, natomiast w drugiej podjęte zostaną najistotniejsze kwestie związane z kontynuacją wdrażania działań finansowanych z EFS w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 w ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i 16 regionalnych programów operacyjnych.

Najważniejszym zagadnieniom, z zakresu wchodzących w życie programów operacyjnych, poświęcone będą trzy odrębne panele dyskusyjne:

  • Panel 1 - EFS szansą dla młodych: wykształcenie, zatrudnienie, mobilność 
    Celem panelu jest przeprowadzenie dyskusji na temat możliwości jakie daje osobom młodym Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020, w tym w kontekście realizacji "Gwarancji dla młodzieży". Podczas panelu poruszane będą kwestie najważniejszych wyzwan wobec osób młodych przechodzących z systemu edukacji do rynku pracy. Istotne w tym kontekście będzie przedstawienie oczekiwań ze strony środowiska pracodawców, jak również przedstawicieli osób młodych, wchodzących na rynek pracy.

  • Panel 2 - Innowacje i współpraca ponadnarodowa
    Podczas panelu przeprowadzona zostanie dyskusja na temat działań z zakresu innowacji i współpracy ponadnarodowej dotychczas wspieranych z EFS oraz planowanych do realizacji w latach 2014-2020 (w zmodyfikowanej formule). Istotne będzie również wyrażenie opinii osób zajmujących się tematyką innowacji i współpracy ponadnarodowej, na temat sprawdzonych rozwiązań, które można zastosować w działaniach finansowanych z EFS.

  • Panel 3 - EFS realizowany z poziomu regionalnego
    Celem panelu jest dyskusja nad systemem realizacji EFS w latach 2014-2020, zgodnie z którym zarządzanie znaczną częścią środków EFS dostępnych dla Polski znajdzie się w rękach samorządów województw.

W trakcie panelu podejmowane będą w szczególności kwestie zapewnienia komplementarności działań EFS realizowanych z poziomu krajowego i regionalnego w systemie stworzonym w ramach jednego programu krajowego i 16 regionalnych programów operacyjnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Miejsce konferencji i dojazd:


Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Kopernik znajdującym się w Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące dojazdu znajdą Państwo na stronie:

Jak dojechać do Centrum Nauki Kopernik? Link prowadzi do serwisu zewnętrznego  

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:


Agata Wróblewska
Departament EFS
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
tel: + 48 22 273 80 09 (07)
e-mail: konferencja-efs@mir.gov.pl

 

Zapraszamy do rejestracji (formularz rejestracyjny)!

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do 30 września 2014 r.

Pobierz plik:

Program konferencji  Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (236 KB)

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska