Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

19-02-2015

Zmiany w Zasadach przygotowania realizacji i rozliczania projektów systemowych w Działaniu 7.1 i Poddziałaniu 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki, w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania całej pozostającej jeszcze do zagospodarowania alokacji w ramach Priorytetu VII i IX, podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian do: Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL oraz Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

więcej
03-02-2014

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie pomorskim

W terminie od 28 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki (konkurs nr 01/POKL/7.2.1/2014).

więcej
01-07-2013

Rozpoczęto nabór wniosków do Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Kapitał Ludzki w województwie opolskim

Od 27 czerwca 2013 r. do 30 lipca 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
28-06-2013

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 w województwie opolskim (konkurs nr 2)

W terminie od 27 czerwca 2013 r. do 13 sierpnia 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki w konkursie zamkniętym nr 2/POKL/7.2.1/2013.

więcej
27-06-2013

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki (PO KL) w województwie opolskim

W terminie od 27.06.2013 r. do 06.08.2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/7.2.1/2013.

więcej
25-06-2013

Znamy termin naboru wniosków do Poddziałaniu 7.2.1 w województwie warmińsko-mazurskim

Od 28 czerwca 2013 r. do 5 sierpnia 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
26-04-2013

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim

Od 8 kwietnia 2013 r. do 14 czerwca 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Program Kapitał Ludzki.

 

więcej
22-04-2013

Trwa nabór wniosków w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim

W terminie od 22 kwietnia do 24 maja 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska