Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12...2idź do:  
19-02-2015

Zmiany w Zasadach przygotowania realizacji i rozliczania projektów systemowych w Działaniu 7.1 i Poddziałaniu 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki, w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania całej pozostającej jeszcze do zagospodarowania alokacji w ramach Priorytetu VII i IX, podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian do: Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL oraz Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

więcej
16-12-2013

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim

Od 17 grudnia 2013 r. do 21 stycznia 2014 r., Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe, Programu Kapitał Ludzki (POKL).

więcej
16-08-2013

Znamy termin zawieszenia konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.2/2013 Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim

16 sierpnia 2013 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zawiesza przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakość usług edukacyjnych, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
11-06-2013

Znamy termin zamknięcia konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim

19 czerwca 2013 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zawiesza przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu otwartego nr 5/POKL/9.1.1/2013 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
04-06-2013

Trwa nabór wniosków do Poddziałania 9.6.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie łódzkim

Do 1 sierpnia 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
04-06-2013

Znamy termin zawieszenia konkursu w ramach Działania 9.4 Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim

13 czerwca 2013 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zawiesza przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu otwartego nr 3/POKL/9.4/2013 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
26-04-2013

Znamy termin naboru wniosków w ramach Działania 9.4 Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

Od 29 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
22-04-2013

Znamy termin zawieszenia konkursu dla Działania 9.6.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim

30 kwietnia 2013 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zawiesza przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu otwartego dla Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Kapitał Ludzki (konkurs nr 4/POKL/9.6.2/2013).

więcej
22-04-2013

Trwa nabór wniosków w województwie warmińsko-mazurskim w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki

Od 19 kwietnia 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Instytucja Pośrednicząca PO KL w Województwie Warmińsko-Mazurskim) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki (konkurs nr 5/POKL/9.1.1/2013).

więcej
24-10-2012

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

Od 15 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
24-10-2012

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim

Od 15 października 2012 r. do daty zamknięcia konkursu Wojewódzki Urząd Pracy  w Rzeszowie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania nr 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
13-08-2012

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.6.3 Programu Kapitał Ludzki w województwie śląskim

Od 13 sierpnia 2012 r. do 14 września 2012 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
04-07-2012

Zmiany w Dokumentacji Konkursowej w ramach Priorytetów VIII i IX Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

3 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził kilka zmian w dokumentacjach konkursowych trwających konkursów w ramach Prioryteu VIII regionalne kadry gospodarki oraz Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
08-06-2012

Trwa nabór wniosków do Poddziałania 9.6.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie śląskim

Od 25 maja do 13 lipca 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

więcej
25-03-2011

Znamy termin naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Kapital Ludzki w województwie dolnośląskim

W terminie od 1 kwietnia 2011 do 31 grudnia 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.

więcej
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska