Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane


Nazwa projektu:

Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane

Program:

Kapitał Ludzki

Priorytet:

VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Beneficjent:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wartość projektu: 

50 000,00 złotych

Dofinansowanie UE:

42 500,00 złotych


Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwanePomysł na realizację projektu powstał w wyniku zainteresowania mieszkańców Podlasia ekologią w budownictwie. Stąd też chęć stosowania tradycyjnych materiałów takich jak drewno, kamień, słoma, trzcina. W okolicy coraz częściej pojawiają się również inwestorzy, którzy chcą pokryć słomą stare domy i altany, a także obiekty turystyczne czy też gastronomiczne. Niestety niewielu fachowców potrafi kryć dachy słomianą strzechą.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zrealizował więc projekt szkoleniowy, podczas którego uczestnicy uczyli się przygotowania słomy, wiązania snopków i profesjonalnego przykrywania dachu strzechą.

Celem szkolenia było podniesienie zdolności mieszkańców obszarów wiejskich do podjęcia pracy poza rolnictwem. Założeniem projektu było przeszkolenie dwunastu osób, które nauczą się krycia dachów słomą. Udział w szkoleniu był bezpłatny. Uczestnikami byli rolnicy oraz przedsiębiorcy i zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach z powiatów bielskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego. Projekt obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia teoretyczne dotyczyły zagadnień takich jak: konstrukcja dachów na budynkach drewnianych, środki i sposoby konserwacji drewna i słomy, uprawa zbóż z przeznaczeniem słomy na pokrycia dachowe, przepisy bhp i przeciwpożarowe, zasady przygotowania słomy i technika krycia dachów.

Dzięki organizacji ćwiczeń w małych grupach, pod kierunkiem instruktorów uczestnicy mogli zapoznać się ze stosowanymi różnymi technikami krycia dachów strzechą, co w przyszłości pozwoli im zbudować własny warsztat i świadczyć wysokiej jakości usługi.

Projekt stworzył szansę rozwoju właścicielom małych gospodarstw rolnych uprawiających żyto na słabych glebach. Dotychczas słoma z takich nisko opłacalnych upraw, traktowana była jako produkt uboczny. Okazało się, że może być też cennym produktem przynoszącym dochód. Umiejętność przygotowania słomy i krycia dachów pozwoli uzyskać dodatkowy dochód, a w przyszłości być może zaowocuje nowymi miejscami pracy na obszarach wiejskich.

 

***

Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane

  Proces budowy dachu ze słomy rozpoczyna się od ułożenia wiązek.

 

***

Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane

  Kolejnym krokiem przy ekologicznej budowie duchu jest obłożenie dachu gotowymi wiązkami słomy.

 

***

Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane

  W dalszej kolejności dopasowuje się rozmiar obłożenia poprzez wyrównywanie warstw.

 

***

Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane

 Uczestnicy szkolenia na tle przygotowanego dachu ze strzechą.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska