Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Razem. Integracyjny Teatrzyk Muzyczny w Starym Sączu


  

Nazwa projektu:

Razem. Integracyjny Teatrzyk Muzyczny w Starym Sączu

Program:

Kapitał Ludzki

Priorytet:

VII Promocja integracji społecznej

Działanie:

7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Beneficjent:

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO

Wartość projektu: 

486 40 złotych

Dofinansowanie UE:

413 44 złotych


 

Razem. Integracyjny Teatrzyk Muzyczny w Starym SączuZałożeniem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych i poprawa ich dostępności do rynku pracy na terenie gminy Stary Sącz i gmin sąsiednich. Jest to partnerska inicjatywa przygotowana wspólnie z prywatnym gimnazjum w Starym Sączu oraz Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu.

Projekt skierowano do mieszkańców miasta i gminy Stary Sącz, a także do mieszkańców sąsiednich gmin. Podstawową grupę stanowiło 25 osób - aktorów integracyjnego teatru muzycznego, z których 15 posiadało orzeczenie o niepełnosprawności (osoby niepełnoletnie i dorosłe, nieaktywne zawodowo). Pozostałymi aktorami byli uczniowie z prywatnego gimnazjum w Starym Sączu.

Podstawowe działanie koncentrowało się wokół utworzenia grupy teatralnej, składającej się z osób niepełnosprawnych oraz młodzieży. Pod okiem wykwalifikowanego instruktora grupa przygotowała widowisko teatralno-muzyczne Akademia Naszych Marzeń, które zaprezentowano kilkakrotnie w plenerze w ramach imprez organizowanych na terenie gminy Stary Sącz oraz podczas przeglądów zespołów teatralnych w Krakowie, Gorlicach i Nowym Sączu. Przedstawienia miały bardzo liczną widownię i doskonały odbiór publiczności. Dzięki temu zaznaczona została aktywna obecność niepełnosprawnych mieszkańców w życiu społecznym.

Najcenniejsze było jednak doświadczenie wspólnej pracy integracyjnego zespołu nad opracowaniem spektaklu. Odnajdywanie właściwej roli dla każdego uczestnika (uwzględniającej m.in. jego stan niepełnosprawności, uzdolnienia, temperament), zaowocowało nie tylko doskonale odbieranym przez publiczność przedstawieniem, ale także licznymi przyjaźniami i przełamaniem istniejących barier pomiędzy światem zdrowych i niepełnosprawnych.

***

 

Premiera widowiska „Akademia Naszych Marzeń” realizowanego w ramach projektu, odbyła się na starosądeckim Rynku. Przedstawienie oparto na motywach "Akademii Pana Kleksa" Jana Brzechwy.

***

 

Dla większości aktorów-amatorów, wcielenie się w rolę innych postaci stanowiło pierwsze tego rodzaju życiowe wyzwanie.

***

 

Przedstawienia spotkały się z żywym zainteresowaniem widzów. 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska