Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Obrotny Kaszeba


Nazwa projektu:

Obrotny Kaszeba

Program:

Program Kapitał Ludzki

Priorytet:

VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Beneficjent:

powiat kościerski

Wartość projektu: 

1 413 822,72 złotych

Dofinansowanie UE:

1 201 749,31 złotych


 

Tytuł projektu jest ściśle związany z regionem Kaszub, a właściwie ich sercem czyli Powiatem Kościerskim. Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne oraz pozostające bez zatrudnienia, które zamierzały rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Celem projektu był wzrost kreatywności społeczności powiatu kościerskiego służący rozwojowi przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy.

Uczestnicy projektu, zostali skierowani na obowiązkowe szkolenie ABC Przedsiębiorczości, które trwało 120 godzin. W trakcie szkolenia Beneficjenci pomocy poznali tajniki zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Nauczyli się podstaw zasad księgowości we własnym przedsiębiorstwie oraz wypełniania druków i formularzy dotyczących czynności związanych z zakładaniem działalności. Tematem szkoleń były również podstawy prawne działalności gospodarczej, zatrudnienia pracowników, czy negocjacji w biznesie.

Końcowym efektem szkolenia było stworzenie dwuletnich biznes planów, na podstawie których Komisja Konkursowa wybrała 26 beneficjentów do wsparcia finansowego.  Ci, którzy mieli najlepiej przygotowane i przemyślane pomysły na biznes otrzymali wsparcie finansowe w wysokości do 38.000 złotych na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z  działalnością gospodarczą.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wsparcie pomostowe do wysokości 700 zł przez okres 6 miesięcy, a 10 osób dodatkowo przedłużone wsparcie pomostowe przez okres 3 miesięcy. Pieniądze ze wsparcia Beneficjenci mogli wykorzystać na wydatki związane z bieżącą działalnością. Uczestnicy projektu mieli również możliwość skorzystania z doradztwa dotyczącego prowadzenia firmy oraz pozyskiwania dodatkowych źródeł wsparcia, którego udzielał Kaszubski Instytut Rozwoju – partner projektu.

Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu liczby mikroprzedsiębiorstw oraz podniesienia kwalifikacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w regionie Kaszub.

***

Uczestnicy projektu

***

W ramach projektu Beneficjenci poznali tajniki zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej

***

Beneficjenci nauczyli się podstaw zasad księgowości we własnym przedsiębiorstwie oraz wypełniania druków
i formularzy dotyczących czynności związanych z zakładaniem działalności gospodarczej

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska